Спеціальність: Менеджмент організацій та адміністрування (заочн.)
Семестр: 9
Предмет: Публічне адміністрування

Фото
Викладач:
Березюк Сергій Володимирович
Список методичної літератури  

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
9465 Тести із дисципліни "Публічне адміністрування" Березюк Сергій Володимирович 26
32433 Публічне адміністрування. Методичні рекомендації до виконання практичних завдань для студентів денної форми навчання. Освітній ступінь «Магістр». Галузь знань 07 «Менеджмент і адмініструва Березюк С.В., Пронько Л.М. 11
32434 Публічне адміністрування. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів денної форминавчання. Освітній ступінь «Магістр». Галузь знань 07 «Менеджмент і адміністрування» Березюк С.В., Пронько Л.М. 9
75657 Робоча програма навчальної дисципліни «Публічне адміністрування». 2022-2023 н.р. Березюк С.В. 14
77982 СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ». МОА. 2022-2023 н.р. Березюк С.В. 4
85399 ПА. Тема 9. Бюрократія та антикорупційна діяльність у сфері публічного адміністрування. презентація Березюк С.В. 4
85392 ПА. Тема 2.Основні теорії управління суспільством. презентація Березюк С.В. 5
85393 ПА. Тема 3.Закони, принципи, цінності та цілі публічного адміністрування. презентація Березюк С.В. 4
85395 ПА. Тема 5. Система державних органів публічного адміністрування. презентація Березюк С.В. 5
85396 ПА. Тема 6. Місцеве самоврядування та муніципальна публічна влада. презентація Березюк С.В. 5
85394 ПА. Тема 4. Громадянське суспільство як суб’єкт формування цілей публічного адміністрування. перзентація Березюк С.В. 5
85398 ПА, Тема 8. Механізми, органи, методи та стилі публічного адміністрування. презентація Березюк С.В. 7
85391 ПА. Тема 1. Предмет і методологічна основа публічного адміністрування. презентація Березюк С.В. 4
85397 ПА. Тема 7. Публічне адміністрування як процес вироблення, прийняття та виконання управлінських рішень.презентація Березюк С.В. 3
85400 ПА. Тема 10. Результативність та ефективність публічного адміністрування. презентація Березюк С.В. 3
85401 ПА. Тема 11. Основні засади публічного адміністрування в соціальній сфері. презентація Березюк С.В. 2
85402 ПА. Тема 12. Функціональна система публічного адміністрування у сфері економіки. презентація Березюк С.В. 2
85403 ПА. Тема 13. Відповідальність у публічному адмініструванні. презентація Березюк С.В. 2
85404 ПА. Тема 14. Корпоративна влада та публічне адміністрування в добровільних об’єднаннях. презентація Березюк С.В. 3
93042 Робоча програма. «Публічне адміністрування». спеціальність 073 Менеджмент. 2023 Березюк С.В. 1
93043 Силабус. «Публічне адміністрування». Спеціальність 073 Менеджмент. 2023 Березюк С.В. 1

Тести до виконання курсу

Код. Назва тесту Пит./Вик.
1Публічне адміністрування.2390/80