Спеціальність: Публічне управління та адміністрування (заочн.)
Семестр: 4
Предмет: Публічне управління

Фото
Викладач:
Мельничук Максим Дмитрович
Список методичної літератури  

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
75793 Робоча програма навчальної дисципліни «Публічне управління». 2022-2023 н.р. Березюк С.В. 11
76544 ТЕМА 1. ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ – СИСТЕМНЕ ПУБЛІЧНЕ ЯВИЩЕ. презентація Березюк С.В. 10
77003 ТЕМА 2. Теоретичні основи публічного управління. презентація Березюк С.В. 8
77636 ТЕМА 3. ЗАКОНИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ. презентація Березюк С.В. 17
77949 Тема 4. ПРИНЦИПИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ. презентація Березюк С.В. 19
77984 СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ». ПУА. 2022-2023 н.р. Березюк С.В. 5
78343 ТЕМА 5. ЦІЛІ І ФУНКЦІЇ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ. презентація Березюк С.В. 22
78774 Тема 6. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА СУСПІЛЬНІ ПРОЦЕСИ. презентація Березюк С.В. 18
79057 ТЕМА 7. ФОРМА ДЕРЖАВНОГО УСТРОЮ І МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО ТА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ. презентація Березюк С.В. 14
80048 ТЕМА 8. РОЗВИТОК ДОБРОГО ВРЯДУВАННЯ (GOOD GOVERNANCE) В УКРАЇНІ. презентація Березюк С.В. 26
81548 ТЕМА 9. ФЕНОМЕН ВЛАДИ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ. презентація Березюк С.В. 20
81550 ТЕМА 10. ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА МУНІЦИПАЛЬНА ПУБЛІЧНА ВЛАДА. презентація Березюк С.В. 8
81982 ТЕМА 11. ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ЯК ОБ’ЄКТ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ. презентація Березюк С.В. 7
82519 ТЕМА 12. ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ В ЕКОНОМІЧНІЙ СФЕРІ. презентація Березюк С.В. 11
82520 ТЕМА 13. ОСНОВНІ ЗАСАДИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ. презентація Березюк С.В. 21
82522 ТЕМА 14. АНТИКОРУПЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ. презентація Березюк С.В. 22
82691 ТЕМА 15. ПУБЛІЧНА ПОЛІТИКА І ГЛОБАЛЬНЕ ВРЯДУВАННЯ. презентація Березюк С.В. 12