Спеціальність: Агроінженерія
Семестр: 5
Предмет: Теплотехніка

Фото
Викладач:
Рябошапка Вадим Борисович
Список методичної літератури 0

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
31806 Теплотехніка. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни для здобувачів вищої освіти першого бакалаврського освітнього рівня інженерно-технологічного факультету галузі знань РябошапкаВ. Б., Єленич А. П. 27
75825 Робоча програма Теплотехніка Рябошапка В.Б., Єленич А.П. 30
32517 Теплотехніка. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого бакалаврського освітнього рівня інженерно-технологічного факультету денної та заочної фо Рябошапка В. Б., Єленич А. П. 12
75827 Силабус Теплотехника Рябошапка В.Б. 27
32678 Теплотехніка. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня зі спеціальності 208 - "Агроінженерія" денної та заочної форм навча Рябошапка В.Б., Єленич А. П. 12
82436 Т_Лекція№1 Рябошапка 66
82437 Т_Лекція№2 Рябошапка В.Б. 39
82438 Т_Лекція№3 Рябошапка В.Б. 41
82441 Т_Лекція№4 Рябошапка В.Б. 39
89593 Теплотехніка. Конспект лекцій Рябошапка В.Б. 74

Тести до виконання курсу

Код. Назва тесту Пит./Вик.
1Теплотехніка.181/6

Література в бібліотеці університету (39 найменувань)

Докладно