Спеціальність: Маркетинг
Семестр: 8
Предмет: Мерчендайзинг

Фото
Викладач:
Головня Олена Михайлівна
Список методичної літератури  

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
32762 Мерчендайзинг. Методичні вказівки для організації самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання галузі знань 07 «Управління та адмін Головня О.М. 3
47430 ГОЛОВНЯ О. М. Програма навчальної дисципліни «Мерчендайзинг» для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент організацій» освітнього рівня першо Головня О. М. 21
32767 Мерчендайзинг. Методичні вказівки для проведення практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання галузі знань 07 «Управління та адмініс Головня О.М. 4
48253 Тематика рефератів до 2 атестації Головня О. М. 74
76097 Конспект лекцій з дисципліни "Мерчендайзинг"_2022-2023 н.р. Головня О.М. 6
76361 Силабус з дисципліни "Мерчендайзинг", Спеціальність Маркетинг 2022-2023 н.р. Головня О.М. 8
  Лекція 1_Презентація
84363 Робоча програма з дисципліни "Мерчендайзин" 2022-2023 н.р. Маркетинг Головня О.М. 5
  Лекція 2_Презентація
  Лекція 3_Презентація
  Лекція 4_Презентація
  Лекція 5_Презентація
  Лекція 6_Презентація
  Лекція 7_Презентація
  Лекція 8_Презентація
  Лекція 9_Презентація
  Лекція 10_Презентація
  Лекція 11_Презентація
  Лекція 12_Презентація

Тести до виконання курсу

Код. Назва тесту Пит./Вик.
1Мерчендайзинг.0/0