Спеціальність: Харчові технології
Семестр: 3
Предмет: Товарознавство та пакування харчових продуктів

Фото
Викладач:
Коляновська Людмила Миколаївна
Список методичної літератури 0

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
78569 СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ТОВАРОЗНАВСТВО ТА ПАКУВАННЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ» 10
30228 Товарознавство та пакування харчових продуктів. Методичні вказівки до практичних робіт. Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський), галузь знань – 18 Виробництво та технології, спеціальність Новгородська Н.В 48
78570 Робоча програма навчальної дисципліни «Товарознавство та пакування харчових продуктів». Рівень вищої освіти перший (бакалаврський), галузь знань 18 «Виробництво та технології», спеціальніст 14
30229 Товарознавство та пакування харчових продуктів. Програма навчальної дисципліни. Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський), галузь знань – 18 Виробництво та технології, спеціальність – 181 Ха Новгородська Н.В 26
79333 Презентація 5-6 ТПХП Коляновська Л.М. 16
30960 Товарознавство та пакування харчових продуктів. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для підготовки здобувачів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва Новгородська Н.В. 25
79335 Презентація 1 ТПХП Коляновська Л.М. 28
79337 Презентація 2-3 ТПХП Коляновська Л.М. 16
79340 Презентація 4 ТПХП Коляновська Л.М. 14
79840 Презентація 5. ТПХП Коляновська Л.М. 20
79841 Лекція 1 ТПХП Коляновська Л.М. 31
79842 Лекція 2 ТПХП Коляновська Л.М. 21
79843 Лекція 3 ТПХП Коляновська Л.М. 19
79844 Лекція 4 ТПХП Коляновська Л.М. 13
79845 Лекція 4(2) ТПХП Коляновська Л.М. 8
79846 Лекція 5 ТПХП Коляновська Л.М. 21
79848 Лекція 5(2)ТПХП Коляновська Л.М. 17
79849 Лекція 6 ТПХП Коляновська Л.М. 29
80261 Презентація 7-8. ТПХП Коляновська Л.М. 25
80262 Лекція 7 ТПХП Коляновська Л.М. 31
80263 Лекція 8 ТПХП Коляновська Л.М. 32
81099 Лекція 9 Тов і пакування Коляновська Л.М. 28
81100 Лекція 10 Тов і пакування Коляновська Л.М. 20
81101 Лекція 11 Тов і пакуван Коляновська Л.М. 22
81104 Презентація 10-11 Тов і пакув Коляновська Л.М. 27
81102 Презентація 9 Тов і пакув Коляновська Л.М. 23
82454 ТПХП Презентація Концентрати Коляновська Л.М. 6
82455 ТПХП Презентація Риба, рибопрод. Коляновська Л.М. 5
82459 ТПХП, Презентація Маркування Коляновська Л.М. 6