Спеціальність: Менеджмент організацій та адміністрування
Семестр: 4
Предмет: Офісний менеджмент

Фото
Викладач:
Мельничук Максим Дмитрович
Список методичної літератури  

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
77818 Робоча програма навчальної дисципліни «Офісний менеджмент». МОА. 2022-2023 н.п. Березюк С.В. 20
77980 СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ОФІСНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ». МОА. 2022-2023 н.р. Березюк С.В. 16
83820 ОМ. Тема 1. Сутність та особливості офісного менеджменту. презентація Березюк С.В. 64
83821 ОМ. Тема 2. Сучасний офіс та стильові концепції інтер’єру. презентація Березюк С.В. 45
83822 ОМ. Тема 3. Сутність, зміст та напрямки наукової організації офісної праці. презентація Березюк С.В. 37
83823 ОМ. Тема 4. Організація взаємодії та повноважень. презентація Березюк С.В. 31
83842 ОМ. Тема 5. Сучасні концепції лідерства в офісному менеджменті. презентація Березюк С.В. 37
84181 ОМ. Тема 6. Планування особистої роботи менеджера. презентація Березюк С.В. 32
84999 ОМ. Тема 7. Нормування управлінської праці. презентація Березюк С.В. 32
85000 ОМ. Тема 8. Організація робочих місць в офісі. презентація Березюк С.В. 31
85001 ОМ. Тема 9. Документальне забезпечення офісної роботи. презентація Березюк С.В. 29
85002 ОМ. Тема 10. Організація проведення нарад. презентація Березюк С.В. 22
85003 ОМ. Тема 11. Інформаційне забезпечення офісного менеджменту. презентація Березюк С.В. 12
85004 ОМ. Тема 12. Корпоративна етика та поведінка співробітників офісу. презентація Березюк С.В. 8
85005 ОМ. Тема 13. Імідж в офісному менеджменті. презентація Березюк С.В. 8