Спеціальність: 201 Агрономія
Семестр: 2
Предмет: Інформаційні технології в наукових дослідженнях

Фото
Викладач:
Сахно Андрій Анатолійович
Список методичної літератури  

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
77964 Силабус ІТНДагр Сахно А. А. 2
84680 Робоча програма "Агрономія" Сахно А. А. 3

Література в бібліотеці університету (1 найменувань)

Докладно