Спеціальність: Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Семестр: 5
Предмет: Машини та обладнання АПК

Фото
Викладач:
Луц Павло Михайлович
Список методичної літератури 0

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
78075 Робоча програма навчальної дисципліни Машини та обладнання АПК Луц Павло Михайлович 34
78076 Силабус навчальної дисципліни Машини та обладнання АПК Луц Павло Михайлович 18
78077 Конспект лекцій з навчальної дисципліни Машини та обладнання АПК Луц Павло Михайлович 64
82509 Методичні вказівки з навчальної дисципліни Машини та обладнання АПК Веселовська Н.Р., Бабин І.А. 19
82628 Презентації Лекційний курс МтаО АПК Луц Павло Михайлович 15
86190 Програма дисципліни МтаОАПК Веселовська Н.Р., Луц П.М. 12

Література в бібліотеці університету (1 найменувань)

Докладно