Спеціальність: Публічне управління та адміністрування
Семестр: 7
Предмет: Контролінг

Фото
Викладач:
Шевчук Олена Дмитрівна
Список методичної літератури  

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
20130 Контролінг. Методичні вказівки для виконання лабораторних та практичних робіт з дисципліни “Контролінг”. для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня галузі знань 07 «Управління та ад Волонтир Л.О., Потапова Н.А., Бурєннікова Н.В. 193
78271 Контролінг. Силабус Шевчук О.Д. 7

Література в бібліотеці університету (8 найменувань)

Докладно