Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
Семестр: 1
Предмет: Управління банківською діяльність

Фото
Викладач:
Руда Оксана Леонтіївна
Список методичної літератури  

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
31813 Управління банківською діяльністю. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти факультету обліку та аудиту галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фіна Руда О.Л., Марценюк О.В., Грищук Н.В 4
78307 Конспект лекцій Управління банківською діяльністю 4
31814 Управління банківською діяльністю. Методичні вказівки для виконання практичних завдань здобувачами вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банкі О.Л. Руда, О.В. Марценюк, Н.В. Грищук 3
78308 Тема 1. Основи банківського менеджменту 7
31815 Управління банківською діяльністю Методичні вказівки для виконання самостійної роботи здобувачами вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банків О.Л. Руда, О.В. Марценюк 2
78309 Тема 2 Організація банківської діяльності 1
78310 Тема 3 Система планування банківської діяльності 0
78311 Тема 4 Стратегічний та тактичний банківський менеджмент 0
78312 Тема 5 Управління капіталом комерційного банку 2
78313 Тема 6.Управління зобовязаннями комерційного банку 0
78314 Тема 7. Управління активами та пасивами комерційного банку 0
78315 Тема 8 Менеджмент кредитних операцій 0
78316 Тема 9 Управління інвестиційною діяльністю банку та валютними ресурсами 0
78317 Тема 10 Управління ризиками діяльності банку 1
78318 Тема 11. Управління ліквідніст комерційного банку 1
78319 Тема 12 Управління прибутком комерційного банку 2
78320 Тема 13 Антикризове управління комерційним банком 1
78321 Тема 14 Фінансовий моніторинг банківської діяльності 1
78322 Силабус 2022 Управління банківською діяльністю 5
82032 ПЗ Тема 1. Основи банківського менеджменту 2
82033 ПЗ Тема 2. Організація банківської діяльності 2
82034 ПЗ Тема 3. Система планування банківської діяльності 2
82035 ПЗ Тема 4. Стратегічний та тактичний банківський менеджмент 2
82036 ПЗ Тема 5. Управління капіталом комерційного банку 3
82037 ПЗ Тема 6. Управління зобов’язаннями комерційного банку 3
82038 ПЗ Тема 7. Управління активами та пасивами комерційного банку 3
82039 ПЗ Тема 8. Менеджмент кредитних операцій 3
82041 ПЗ Тема 9. Управління інвестиційною діяльністю банку та валютними ресурсами 2
82042 ПЗ Тема 10. Управління ризиками діяльності банку 3
82043 ПЗ Тема 11. Управління ліквідністю комерційного банку 1
82044 ПЗ Тема 12. Управління прибутком комерційного банку 1
82045 ПЗ Тема 13. Антикризове управління комерційним банком 1
82046 ПЗ Тема 14. Фінансовий моніторинг банківської діяльності 1
86581 Робоча програма Управління банківськоюдіяльністю 2022 1

Тести до виконання курсу

Код. Назва тесту Пит./Вик.
1Управління банківською діяльністю.0/0