Спеціальність:
Семестр:
Предмет:

Фото
Викладач:
Список методичної літератури  

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
78890 Практична робота №1 ЕАД Алєксєєв О.О. 5
78891 Практична робота №3 ЕАД Алєксєєв О.О. 3
78893 Екологізація агрономічної діяльності. Методичні вказівки до проведення практичних робіт аспірантами денної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 20 Алєксєєв О.О., Разанов С.Ф. 6
78892 Практична робота №4 ЕАД Алєксєєв О.О. 3