Спеціальність: Агрономія (заочн.)
Семестр: 8
Предмет: Овочівництво

Фото
Викладач:
Паламарчук Інна Іванівна
Список методичної літератури  

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
36415 Список літератури Овочівництво 38
22894 Овочівництво. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів факультету агрономії і лісівництва, денної та заочної форм навчання, освітнього рівня: «Бакалавр», з галузі знань 20 «Аграр Паламарчук І. І. 166
24068 Овочівництво. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва з галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» Паламарчук І.І. 996
26600 Овочівництво: методичні вказівки для самостійної роботи студентів факультету агрономії та лісівництва з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності : 201 «Агрономія», освітн Паламарчук І.І. 71
68692 Лекція 1. Овочівництво. Паламарчук І.І. 203
68696 Лекція 3. Овочівництво. Паламарчук І.І. 185
68695 Лекція 2. Овочівництво. Паламарчук І.І. 225
68697 Лекція 4. Овочівництво. Паламарчук І.І. 173
68698 Лекція 5. Овочівництво. Паламарчук І.І. 131
79058 Овочівництво ПЗ№1 Паламарчук І.І. 178
79059 Овочівництво ПЗ№2 Паламарчук І.І. 161
79060 Овочівництво ПЗ№3 Паламарчук І.І. 124
79061 Овочівництво ПЗ№4 Паламарчук І.І. 117
79062 Овочівництво ПЗ№5 Паламарчук І.І. 136
79063 Овочівництво ПЗ№6 Швидкий П.А. 175
79065 Овочівництво ПЗ№7 Швидкий П.А. 180
79066 Овочівництво ПЗ№8 Швидкий П.А. 139
79067 Овочівництво ПЗ№9 Швидкий П.А. 122
79424 Лекція 6. Овочівництво Паламарчук І.І. 124
79426 Лекція 7. Овочівництво Паламарчук І.І. 60
79429 Лекція 8. Овочівництво Паламарчук І.І. 74
79430 Лекція 9. Овочівництво Паламарчук І.І. 92
79432 Лекція 10. Овочівництво Паламарчук І.І. 104
79434 Лекція 11. Овочівництво Паламарчук І.І. 76
79443 Конспект лекцій з дисципліни "Овочівництво" Паламарчук І.І. 107
91877 СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ОВОЧІВНИЦТВО» Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський) Спеціальність: 201 «Агрономія» Паламарчук І.І. 6
91958 РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Овочівництво Паламарчук І.І. 3

Тести до виконання курсу

Код. Назва тесту Пит./Вик.
1Овочівництво.10811/360

Література в бібліотеці університету (104 найменувань)

Докладно