Спеціальність: Садово-паркове господарство (заочн.)
Семестр: 11
Предмет: Експлуатація садово-паркових об`єктів

Фото
Викладач:
Циганська Олена Іванівна
Список методичної літератури  

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
14697 Експлуатація садово-паркових об'єктів. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів денної та заочної форм навчання, освітнього ступеня «Магістр», галузі знань: 20 «Аграрні н Прокопчук В. М. , Циганська О. І. 33
59660 Конспект лекцій з дисципліни Експлуатація садово-паркових об`єктів Циганська О.І. 28
31413 Експлуатація садово-паркових об’єктів. Методичні вказівки з організації самостійної роботи здобувачами вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання, галузі з Циганська О.І. 7
31470 Експлуатація садово-паркових об’єктів. Методичні вказівки для виконання практичних робіт здобувачами вищої освіти денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва спеціальнос Циганська О.І. 24
76540 Лк 8. ЕСПО Циганська О.І. 2
76535 Лк 3-4. ЕСПО Циганська О.І. 9
76536 Лк 5. ЕСПО Циганська О.І. 9
76537 Лк 6. ЕСПО Циганська О.І. 7
76538 Лк 7. ЕСПО Циганська О.І. 7
76533 Лк 1. ЕСПО Циганська О.І. 13
76534 Лк 2. ЕСПО Циганська О.І. 11
92327 Робоча програма "ЕСПО" 2023 Циганська О.І. 3
92328 Силабус "ЕСПО" 2023 Циганська О.І. 0

Тести до виконання курсу

Код. Назва тесту Пит./Вик.
1Експлуатація садово-паркових об`єктів.1754/58