Спеціальність: Садово-паркове господарство (заочн.)
Семестр: 11
Предмет: Сучасні технології садово-паркового господарства

Фото
Викладач:
Циганська Олена Іванівна
Список методичної літератури  

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
31544 Сучасні технології садово-паркового господарства. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання спеціальності 206 «Садово-паркове господарство» Циганська О.І., Панкова С.О. 11
31962 Сучасні технології садово-паркового господарства. Методичні вказівки для проведення практичних занять та з організації самостійної роботи для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навч Олена Циганська, Сніжана Панкова 24
78267 Робоча програма навчальної дисципліни «Сучасні технології садово-паркового господарства». Рівень вищої освіти другий (магістерський), галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство, спеціал Циганська О.І. 18
78268 Силабус СТСПГ Циганська О.І. 5
79351 СТСПГ Лк№1 Циганська О.І. 24
79352 СТСПГ Лк№2 Циганська О.І. 19
79354 СТСПГ Лк№3 Циганська О.І. 15
79355 СТСПГ Лк№4 Циганська О.І. 12
79357 СТСПГ ЛК№6 Циганська О.І. 13
79359 СТСПГ Лк№8 Циганська О.І. 16
79361 СТСПГ Лк№9 Циганська О.І. 7
79362 СТСПГ Лк№10 Циганська О.І. 11
79364 СТСПГ Лк№11 Циганська О.І. 7
79366 СТСПГ Лк№12 Циганська О.І. 8
79659 СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ САДОВО-ПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВ ПЗ 1 Панкова С.О 10
79660 СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ САДОВО-ПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА ПР2 Панкова С.О. 4
79719 СТСПГ ПЗ 3 Циганська О. І 5
79720 СТСПГ ПЗ 4 Циганська О.І. 6
79721 СТСПГ ПЗ 5 Циганська О. І 12
79722 СТСПГ ПЗ 6 Циганська О. І 8
79809 СТСПГ ПЗ 7 Панкова С.О 7

Тести до виконання курсу

Код. Назва тесту Пит./Вик.
1Сучасні технології садово-паркового господарства.0/0