Спеціальність: Агроінженерія
Семестр: 5
Предмет: Електротехніка та електроніка

Фото
Викладач:
Гайдамак Олег Леонідович
Список методичної літератури 1

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
30017 Електротехніка та електроніка. Методичні вказівки до проведення практичних робіт з дисципліни студентами галузі знань 12 – «Інформаційні технології» зі спеціальності 122 – «Комп‘ютерні науки Гайдамак О. Л. 53
  Лекція 1
  Лекція 2
  Лекція 3
  Лекція 4
  Лекція 5
  Лекція 6
  Лекція 7
  Лекція 3
  Лекція 3
  Лекція 8
  Робоча програма
  Силабус
  Практичні
  СРС
  Конспект лекцій