Спеціальність: Галузеве машинобудування
Семестр: 9
Предмет: Законодавство і право в АПК

Фото
Викладач:
Правдюк Андрій Леонідович
Список методичної літератури  

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
72328 Тема 1. Поняття аграрного права України. Правдюк А.Л. 60
72329 Тема 2. Суб’єкти аграрного права України. Правдюк А.Л. 36
72330 Тема 3. Державно-правове регулювання сільського господарства Правдюк А.Л. 35
72331 Тема 4. Правове становище сільськогосподарських кооперативів Правдюк А.Л. 40
72332 Тема 5. Правове становище фермерського господарства Правдюк А.Л. 43
72333 Тема 7. Правове регулювання виробничо-господарської діяльності аграрних товаровиробників Правдюк А.Л. 32
72334 Тема 8. Правовий режим земель сільськогосподарського призначення Правдюк А.Л. 16
72335 Тема 9. Правове регулювання використання природних ресурсів у сільському господарстві Правдюк А.Л. 8
72336 Конспект лекцій Законодавство і право АПК Правдюк А.Л. 45
76044 Презентація Тема 1 Поняття та система аграрного права Правдюк А.Л. 39
76045 Презентація Тема 2 Субєкти аграрного права Правдюк А.Л. 25
76046 Презентація Тема 3 Державно-правове регулювання сільського господарства Правдюк А.Л. 28
76047 Презентація Тема 4. Правове становище сільськогосподарських кооперативів Правдюк А.Л. 19
76048 Презентація Тема 5. Правове становище фермерського господарства Правдюк А.Л. 13
76049 Презентація Тема 6. Правове регулювання виробничо-господарської та фінансової діяльності сільськогосподарських підприємств Правдюк А.Л. 19
76050 Презентація Тема 8. Правове регулювання використання природних ресурсів у сільському господарстві Правдюк А.Л. 11
83428 Робоча програма (проект) Законодавство і право АПК Правдюк А.Л. 1
83429 Силабус Законодавство і право АПК Правдюк А.Л. 3
95561 Законодавство і право АПК. Програма навчальної дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня денної та заочної форми навчання спеціальності 208 «Агроінженерія», 133 Галузеве маш Правдюк А.Л.,Позняков С.П. 3
95562 Законодавство і право АПК. Методичні вказівки до організації практичних занять здобувачами вищої освіти другого (магістерського) рівня денної та заочної форми навчання спеціальності 208 « Правдюк А.Л.,Позняков С.П. 5
95563 Законодавство і право АПК. Методичні вказівки до організації самостійної роботи здобувачами вищої освіти другого (магістерського) рівня денної та заочної форми навчання спеціальності 208 « Правдюк А.Л.,Позняков С.П. 4
95682 Презентація практична Тема 1 Поняття аграрного права Правдюк А.Л. 14
95683 Презентація практична Тема 2 Субєкти аграрного права Правдюк А.Л. 2
95684 Презентація практичне Тема 3 Державно-правове регулювання сільського господарства Правдюк А.Л. 5
95685 Презентація практична Тема 4 Правове становище сільськогосподарських кооперативів Правдюк А.Л. 2
95686 Презентація практична Тема 5 Правове становище фермерського господарства Правдюк А.Л. 2
95687 Презентація практична Тема 6 Правове регулювання виробничо-господарської та фінансової діяльності сільськогосподарських підприємств Правдюк А.Л. 2
95688 Презентація практична Тема 7 Правовий режим земель сільськогосподарського призначення Правдюк А.Л. 2
95689 Презентація практична Тема 8 Правове регулювання використання природних ресурсів у сільському господарстві Правдюк А.Л. 2

Література в бібліотеці університету (3 найменувань)

Докладно