Спеціальність: Публічне управління та адміністрування
Семестр: 7
Предмет: Адміністративне право

Фото
Викладач:
Дем`янчук Юрій Вікторович
Список методичної літератури  

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
32844 Адміністративне право. Методичні вказівки до практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань – 08 Право, 28 Публічне управління та адміністрування. Спе Дем’янчук Ю. В., Позняков С. П. 54
  Робоча програма
  Силабус
  Конспект лекцій
  Метод рекоменд (практ)

Література в бібліотеці університету (4 найменувань)

Докладно