Спеціальність: Публічне управління та адміністрування
Семестр: 1
Предмет: Основи права

Фото
Викладач:
Правдюк Андрій Леонідович
Список методичної літератури  

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
32076 Основи права. Методичні вказівки до організації самостійної роботи рівня, для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 07 «управління та адмініструван Правдюк А.Л. 48
32078 Основи права. Методичні вказівки до організації практичної роботи, для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 07 «управління та адміністрування», сп Правдюк А.Л. 47
32085 Основи права. Програма нормативної дисципліни для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 07 «управління та адміністрування», спеціальності 075 «Марк Правдюк А.Л. 18
16262 Питання -відповідь основи права Правдюк Андрій Леонідович 186
71065 Презентація Тема 1 Основи теорії держави Правдюк А.Л. 718
71066 Презентація Тема 2 Основи теорії права Правдюк А.Л. 994
71067 Презентація Тема 3 Основи конституційного права Правдюк А.Л. 867
71068 Презентація Тема 4 Основи конституційного статусу Правдюк А.Л. 992
71069 Презентація Тема 5 Основи народовладдя Правдюк А.Л. 813
71070 Презентація Тема 6 Основи трудового права Правдюк А.Л. 697
71071 Презентація Тема 7 Основи кримінального права Правдюк А.Л. 476
71072 Презентація Тема 8 Основи фінансового права Правдюк А.Л. 458
71073 Лекція Тема 1 Основи теорії держави Правдюк А.Л. 282
71074 Лекція Тема 2 Основи теорії права Правдюк А.Л. 378
71075 Лекція Тема 3 Основи конституційного права Правдюк А.Л. 369
71076 Лекція Тема 4 Основи конституційного статусу особи Правдюк А.Л. 370
71077 Лекція Тема 5 Основи народовладдя Правдюк А.Л. 362
71078 Лекція Тема 6 Основи трудового права Правдюк А.Л. 316
71079 Конспект лекцій Основи права Правдюк А.Л. 157
71080 Лекція Тема 7 Основи кримінального права Правдюк А.Л. 243
71081 Лекція Тема 8 Основи фінансового права Правдюк А.Л. 290
37552 Матеріали практичного заняття на тему "Основи теорії держави" з дисципліни "Правознавство" Томляк Т.С. 154
37554 Матеріали практичного заняття на тему "Основи теорії права" з дисципліни "Правознавство" Томляк Т.С. 117
37556 Матеріали практичного заняття на тему "Основи конституційного права України" з дисципліни "Правознавство" Томляк Т.С. 130
37557 Матеріали практичного заняття на тему "Конституційно правовий статус особи, людини та громадянина" з дисципліни "Правознавство" Томляк Т.С. 120
37558 Матеріали практичного заняття на тему "Народовладдя в Україні" з дисципліни "Правознавство" Томляк Т.С. 94
37559 Матеріали практичного заняття на тему "Трудове право" з дисципліни "Правознавство" Томляк Т.С. 85
37560 Матеріали практичного заняття на тему "Кримінальне право України" з дисципліни "Правознавство" Томляк Т.С. 53
83851 Робоча програма Основи права Правдюк А.Л. 2
83852 Силабус Основи права Правдюк А.Л. 2
95910 Методичні вказівки з підготовки здобувачів вищої освіти до складання заліків для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, спеціальність 073 Менеджмент за спе Правдюк А.Л. 120

Тести до виконання курсу

Код. Назва тесту Пит./Вик.
1Основи права.40/4