Спеціальність: Галузеве машинобудування
Семестр: -5
Предмет: Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка

Фото
Викладач:
Гайдамак Олег Леонідович
Список методичної літератури  

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
  Лекція 1
  Лекція 2
  Лекція 3
  Лекція 4
  Лекція 5
  Лекція 6
  Лекція 7
  Лекція 8
  Лекція 9
  Лекція 10
  Лекція 12
  Лекція 11
  Лекція 13
  Робоча проограма
  Силабус
  Практична 1
  Практична 2
  Практична 3
  Практична 4
  Практична 5
  Конспект лекцій
  СРС
62653 Електротехніка та електроніка, конспект лекцій Гайдамак О. Л. 12