Спеціальність: Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі
Семестр: -12
Предмет: Математичне моделювання електротехнічних систем

Фото
Викладач:
Гайдамак Олег Леонідович
Список методичної літератури  

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
  Робоча програма
  Силабус
  Лекція 1
  Лекція 2
  Лекція 3
  Лекція 4
  Лекція 5
  Лекція 6
  Лекція 7
  Лекція 8
  Лекція 9
  Лекція 10
  Практичні та СРС
  СРС
  Практичні
  Конспект лекцій