Спеціальність: Менеджмент організацій та адміністрування
Семестр: 4
Предмет: Менеджмент і адміністрування

Фото
Викладач:
Фурман Ірина Володимирівна
Список методичної літератури  

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
84186 Тема 9. Історичний розвиток, становлення та концептуальні основи адміністративного менеджменту та управління Фурман І.В. 14
84187 Тема 10. Зміст, принципи та система адміністративного менеджменту та апарату управління Фурман І.В. 21
84188 Тема 11. ПЛАНУВАННЯ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ Фурман І.В. 14
87815 Тема 12. Функції, контроль та регулювання в адміністративному менеджменті Пронько Л.М., Фурман І.В. 4
87816 Тема 13. Методи адміністративного менеджменту Пронько Л.М., Фурман І.В. 7
87817 Тема 14. Адміністрування управлінських рішень Пронько Л.М., Фурман І.В. 10
87818 Теми 15. Організація діяльності апарату державних органів управління Пронько Л.М., Фурман І.В. 5
87819 Тема 16. Організації праці підлеглих та проектування робіт Пронько Л.М., Фурман І.В. 8
87820 Тема 17. Мотивація працівників апарату управління Пронько Л.М., Фурман І.В. 13
87821 Тема 18. Службовий етикет, управління та стилі ведення переговорів Пронько Л.М., Фурман І.В. 8
87822 Тема 19. Кар’єра в адміністративній установі (організації) Пронько Л.М., Фурман І.В. 14
87823 Тема 20. Лідерство і суспільна активність адміністративного менеджменту Пронько Л.М., Фурман І.В. 27
87824 Тема 21. Сучасні технології адміністративного менеджменту Пронько Л.М., Фурман І.В. 36
87825 Тема 22. Досвід організації менеджменту в різних країнах Пронько Л.М., Фурман І.В. 16
87878 Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Менеджмент і адміністрування» для студентів денної форми навчання галузі знань 07 Управління та адміністрування, спеціальності Пронько Л.М., Фурман І.В. 24
87879 Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни «Менеджмент і адміністрування» для студентів денної форми навчання галузі знань 07 Управління та адміністрування, спеціально Пронько Л.М., Фурман І.В. 11
87899 Робоча програма навчальної дисципліни «Менеджмент і адміністрування». Рівень вищої освіти перший (бакалаврський), 07 Управління та адміністрування, спеціальність 073 Менеджмент, освітньо-пр Фурман І.В. 4
87900 СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Менеджмент і адміністрування». Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський). Спеціальність: 073 Менеджмент Фурман І.В. 1