Спеціальність: Економіка підприємства
Семестр: 3
Предмет: Історія економіки та економічної думки

Фото
Викладач:
Паламаренко Яна Вікторівна
Список методичної літератури  

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
11905 Програма навчальної дисципліни з курсу «Історія економіки і економічної думки» для підготовки бакалаврів за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальність 072 «Фінанси, банківсь Хаєцька О.П., Левченко О.О. 201
67905 ІЕЕД_ЛК 1 Паламаренко Я.В. 21
14739 Історія економіки та економічної думки. Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної підготовки здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання першого освітнього Хаєцька О.П., Левченко О.О. 193
67906 ІЕЕД_ЛК 2 Паламаренко Я.В. 11
23499 Історія економіки та економічної думки. Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної підготовки здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання першого освітнього Паламаренко Я.В. 19
67907 ІЕЕД_ЛК 3 Паламаренко Я.В. 14
26619 Історія економіки і економічної думки. Програма навчальної дисципліни з курсу для підготовки здобувачів вищої освіти першого освітнього рівня (бакалавр) денної та заочної форми навчання галу Хаєцька О.П. 3
67908 ІЕЕД_ЛК 4 Паламаренко Я.В. 22
67909 ІЕЕД_ЛК 5 Паламаренко Я.В. 15
67910 ІЕЕД_ЛК 6 Паламаренко Я.В. 12
67911 ІЕЕД_ЛК 7 Паламаренко Я.В. 11
67912 ІЕЕД_ЛК 8 Паламаренко Я.В. 17
76151 ІЕЕД_ЛК_9 Паламаренко Я.В. 15
76153 ІЕЕД_ЛК_10 Паламаренко Я.В. 8
76154 ІЕЕД_ЛК_11 Паламаренко Я.В. 11
76158 ІЕЕД_ЛК 12 Паламаренко Я.В. 4
67913 ІЕЕД_ЛК _ Перша світова війна Паламаренко Я.В. 8
67914 ІЕЕД_ЛК _ Друга світова війна Паламаренко Я.В. 3
75958 КЛ_ІЕЕД_2022 _ 051 ЕКОНОМІКА Паламаренко Я.В. 6
75297 Силабус _ ІЕЕД _ 2022 Паламаренко Я.В. 3
84744 Робоча програма _ ІЕЕД_ 2022 Паламаренко Я.В. 2
84749 Програма дисципліни _ ІЕЕД _ 2022 Паламаренко Я.В. 0

Література в бібліотеці університету (38 найменувань)

Докладно