Спеціальність: Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Семестр: 10
Предмет: Інтелектуальні мехатронні системи керування

Фото
Викладач:
Купчук Ігор Миколайович
Список методичної літератури  

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
86097 Програма навчальної дисципліни "Інтелектуальні мехатронні системи керування" Купчук І.М. 9
86652 Презентації до практичних робіт з дисципліни "Інтелектуальні мехатроні системи керувння" Купчук Ігор Миколайович 13
86653 Робоча програма навчальної дисциплін "Інтелектуальні мехатроні системи керування", рівень вищої освіти Другий (магістерський), галузь знань 14 "Електрична інженерія", спеціальність 141 "Еле Купчук І.М. 5
86655 Конспект лекцій з навчальної дисципліни "Інтелектуальні мехатроні системи керування", рівень вищої освіти Другий (магістерський), галузь знань 14 "Електрична інженерія", спеціальність 141 " Купчук І.М. 8
86683 Конспект лекцій (презентації) з навчальної дисципліни "Інтелектуальні мехатроні системи керування", рівень вищої освіти Другий (магістерський), галузь знань 14 "Електрична інженерія", спеці Купчук І.М. 12
96028 Силабус навчальної дисципліни "Інтелектуальні мехатроні системи керування", рівень вищої освіти Другий (магістерський), галузь знань 14 "Електрична інженерія", спеціальність 141 "Електроене Купчук І.М. 3