Спеціальність: Садово-паркове господарство
Семестр: 2
Предмет: Фізика

Фото
Викладач:
Білюк Анатолій Іванович
Список методичної літератури 0

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
80446 Фізика. Силабус. СПГ-22 Дзісь В.Г., Дячинська О.М. 6
86222 Робоча програма СПГ-22 Дзісь В.Г., Дячинська О.М 4
62559 «Фізика. Збірник задач. Частина 1». Навчальний посібник для підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійними програмами «Галузеве машинобудування», Дзісь В.Г., Левчук О.В., Дячинська О.М 105
59862 Фізика. Методичні вказівки для практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззями знань: 12 Інформаційні технології, 13 Механічна інженерія, 14 Електрична Дзісь В.Г., Дячинська О.М. 71
56281 Физика. Індивідуальні завдання. ГРУПИ: ЕО ,ХТ. ЛГ, СПГ Дзісь В.Г., Дячинська О.М. 266
52956 КУРС ЛЕКЦІЙ З ФІЗИКИ Дзісь В.Г. 287
61171 Презентація Другий закон термодинаміки Дзісь В.Г. 107
61165 Презентація ТЕПЛОВІ ДВИГУНИ Дзісь В.Г. 41
61167 Презентація ЕЛЕКТРОСТАТИКА Дзісь В.Г. 66
61168 Презентація. Електричний струм Дзісь В.Г. 50
61169 Презентація. Дифракція світла Дзісь В.Г. 22
61166 Презентація РІВНОВАЖНЕ ТЕПЛОВЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ Дзісь В.Г. 39
61164 Презентація ФІЗИКА. РАДІОАКТИВНІСТЬ Дзісь В.Г. 55

Література в бібліотеці університету (101 найменувань)

Докладно