Спеціальність: Маркетинг
Семестр: 8
Предмет: Виробнича практика

Фото
Викладач:
Логоша Роман Васильович
Список методичної літератури  

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
86338 Методичні вказівки для проходження виробничої практики здобувачами вищої освіти факультету менеджменту та права спеціальності 075 «Маркетинг» денної форми навчання (4 рік навчання). Логоша Р.В., Гарбар Ж.В., Мазур К.В., Бєлкін І.В., Гонтарук Я.В. 3