Спеціальність: Комп"ютерні науки (заочн.)
Семестр: 3
Предмет: Теорія інформації та кодування

Фото
Викладач:
Красиленко Володимир Григорович
Список методичної літератури  

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
26603 Технічні засоби передачі даних. Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 12 «Iнформаційн Зелінська О.В., Волонтир Л.О., Денисюк В.О. 35
62721 Конспект_Лекцій_Інформаційні тезнології Красиленко В.Г. 56
58906 Лекція_1-2_ТЗІ_квг Красиленко В.Г. 238
58911 Лекція_3-4_ТЗІ_квг Красиленко В.Г. 265
59000 Лекція_5_ТЗІ 81
59081 Лекція_5_6_ТЗІ Красиленко, В. Г.; 126