Спеціальність: Публічне управління та адміністрування (заочн.)
Семестр: 9
Предмет: Управління інноваціями

Фото
Викладач:
Гонтарук Ярослав Вікторович
Список методичної літератури  

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
86859 Робоча програма Управління інноваціями (ПУА) Гонтарук Я.В. 0
86937 ЛК. 1. Становлення та сучасні тенденції розвитку інновацій Гонтарук Я.В. 88
86938 ЛК 2. Сутнісна характеристика інновацій та інноваційних процесів Гонтарук Я.В. 47
86939 ЛК 3. Інноваційний політика підприємства Гонтарук Я.В. 41
87019 ЛК 4. Система управління інноваціями Гонтарук Я.В. 42
87020 Тема 5. Сучасні організаційні форми реалізації інновацій Гонтарук Я.В. 30
87022 Тема 6. Розробка стартап-проєктів Гонтарук Я.В. 42
87023 Тема 7. Основні принципи формування команди, ролі в команді стартапу 19
87024 Тема 8. Динаміка команди Гонтарук Я.В. 22
87025 Тема 9. Мінімально життєздатний продукт (MVP) Гонтарук Я.В. 25
87028 Тема 10. Основи про інвестиції, фінанси та юридичні особливості стартапів. Гонтарук Я.В. 20
87029 Тема 11. Державне регулювання інноваційної діяльності Гонтарук Я.В. 18
87032 Тема 12. Управління інноваційним розвитком регіону Гонтарук Я.В. 16
87043 Методичні рекомендації для практичних занять з навчальної дисципліни «Управління інноваціями» ОС 073 "Менеджмент" Гонтарук Я.В. 27
87044 Методичні рекомендації для самостійної роботи з навчальної дисципліни «Управління інноваціями» для студентів спеціальності 073 "Менеджмент" Гонтарук Я.В. 2