Спеціальність: Маркетинг
Семестр: 8
Предмет: Енергоефективність та альтернативні джерела енергії

Фото
Викладач:
Пришляк Наталя Вікторівна
Список методичної літератури  

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
86629 Presentation EEandAES topic 5 51
86628 Presentation EEandAES topic 4 43
86627 Presentation EEandAES topic 3 44
86626 Presentation EEandAES topic 2 35
86625 Presentation EEandAES topic 1 110
86631 Presentation EEandAES topic 7 62
86630 Presentation EEandAES topic 6 30
86632 Presentation EEandAES topic 8 32
86633 Presentation EEandAES topic 9 40
86634 Presentation EEandAES topic 10 45
86635 Presentation EEandAES topic 11 35
86636 Presentation EEandAES topic 12 32
86637 Presentation EEandAES topic 13 24
86837 Presentation EEandAES topic 14 32
75957 конспект лекцій ЕтаАДЕ 132
75962 Індивідуальні завдання. ЕтаАДЕ 30
83043 Силабус ЕтаАДЕ Маркетинг 2
87520 Робоча програма навчальної дисципліни «Енергоефективність та альтернативні джерела енергії». Рівень вищої освіти перший (бакалаврський), 07 Управління та адміністрування, 075 Маркетинг, осв Пришляк Н.В. 5

Тести до виконання курсу

Код. Назва тесту Пит./Вик.
1Енергоефективність та альтернативні джерела енергії.18177/1212