Спеціальність: Маркетинг (заочн.)
Семестр: 4
Предмет: Менеджмент і адміністрування

Фото
Викладач:
Пронько Людмила Миколаївна
Список методичної літератури  

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
87802 Робоча програма навчальної дисципліни «Менеджмент і адміністрування». Рівень вищої освіти перший (бакалаврський), 07 Управління та адміністрування, спеціальність 075 Маркетинг, освітньо-про Пронько Л.М., Фурман І.В. 10
87806 СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Менеджмент і адміністрування», рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський), Спеціальність: 075 Маркетинг Пронько Л.М. 6
87812 Тема 9. Історичний розвиток, становлення та концептуальні основи адміністративного менеджменту та управління Пронько Л.М., Фурман І.В. 2
87813 Тема 10. Зміст, принципи, система адміністративного менеджменту та апарат управління Пронько Л.М., Фурман І.В. 6
87814 Тема 11. Планування в адміністративному менеджменті Пронько Л.М., Фурман І.В. 5
87815 Тема 12. Функції, контроль та регулювання в адміністративному менеджменті Пронько Л.М., Фурман І.В. 4
87816 Тема 13. Методи адміністративного менеджменту Пронько Л.М., Фурман І.В. 7
87817 Тема 14. Адміністрування управлінських рішень Пронько Л.М., Фурман І.В. 10
87818 Теми 15. Організація діяльності апарату державних органів управління Пронько Л.М., Фурман І.В. 5
87819 Тема 16. Організації праці підлеглих та проектування робіт Пронько Л.М., Фурман І.В. 8
87820 Тема 17. Мотивація працівників апарату управління Пронько Л.М., Фурман І.В. 13
87821 Тема 18. Службовий етикет, управління та стилі ведення переговорів Пронько Л.М., Фурман І.В. 8
87822 Тема 19. Кар’єра в адміністративній установі (організації) Пронько Л.М., Фурман І.В. 14
87823 Тема 20. Лідерство і суспільна активність адміністративного менеджменту Пронько Л.М., Фурман І.В. 27
87824 Тема 21. Сучасні технології адміністративного менеджменту Пронько Л.М., Фурман І.В. 36
87825 Тема 22. Досвід організації менеджменту в різних країнах Пронько Л.М., Фурман І.В. 16
87878 Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Менеджмент і адміністрування» для студентів денної форми навчання галузі знань 07 Управління та адміністрування, спеціальності Пронько Л.М., Фурман І.В. 24
87879 Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни «Менеджмент і адміністрування» для студентів денної форми навчання галузі знань 07 Управління та адміністрування, спеціально Пронько Л.М., Фурман І.В. 11