Спеціальність: Підприємництво та торгівля
Семестр: 6
Предмет: Національна економіка

Фото
Викладач:
Болтовська Людмила Леонідівна
Список методичної літератури  

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
31892 Національна економіка. Методичні вказівки для практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання галуззю знань 05 Соціальні та поведінкові Паламаренко Я.В., Болтовська Л.Л. 12
31895 Національна економіка. Методичні вказівки для організації самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання галуззю знань 05 Соціальні т Паламаренко Я.В., Болтовська Л.Л. 8
89012 Лекція 1 6
89013 Лекція 2 4
89014 Лекція 3 2
89015 Лекція 4 0
89016 Лекція 5 0
89017 Лекція 6 0
89018 Лекція 7 1
89019 Лекція 8 1
89020 Лекція 9 0
89021 Лекція 10 1
89022 Лекція 11 0
89023 Лекція 12 0
89024 Силабус 1
89025 Конспект лекцій 5
89026 Програма 2

Література в бібліотеці університету (12 найменувань)

Докладно