Спеціальність: Захист і карантин рослин
Семестр: 7
Предмет: Агротоксикологія

Фото
Викладач:
Вергелес Павло Миколайович
Список методичної літератури 0

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
79854 Агротоксикологія Презентація 16 Коваленко Т.М. 4
73763 Агротоксикологія Практична робота Презентація 9 10
73765 Агротоксикологія Практична робота Презентація 10 11
73766 Агротоксикологія Практична робота Презентація 11 9
73767 Агротоксикологія Практична робота Презентація 12 12
73768 Агротоксикологія Практична робота Презентація 13 11
73770 Агротоксикологія Практична робота Презентація 14 8
73706 Агротоксикологія Презентація 4 20
73710 Агротоксикологія Презентація 5 Коваленко Т.М. 25
73714 Агротоксикологія Презентація 6 Коваленко Т.М. 19
73715 Агротоксикологія Презентація 7 11
73717 Агротоксикологія Презентація 8 14
73719 Агротоксикологія Презентація 9 16
73720 Агротоксикологія Презентація 10 13
73724 Агротоксикологія Презентація 11 13
73729 Агротоксикологія Презентація 12 16
73733 Агротоксикологія Презентація 13 Коваленко Т.М. 12
73735 Агротоксикологія Презентація 14 12
73739 Агротоксикологія Презентація 15 7
73746 Агротоксикологія Практична робота Презентація 1 Коваленко Т.М. 21
73748 Агротоксикологія Практична робота Презентація 2 Коваленко Т.М. 24
73752 Агротоксикологія Практична робота Презентація 3 Коваленко Т.М. 23
73756 Агротоксикологія Практична робота Презентація 4 Коваленко Т.М. 28
73759 Агротоксикологія Практична робота Презентація 5 Коваленко Т.М. 25
73760 Агротоксикологія Практична робота Презентація 6 Коваленко Т.М. 14
73761 Агротоксикологія Практична робота Презентація 7 13
73762 Агротоксикологія Практична робота Презентація 8 8
61309 Агротоксикологія. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні Коваленко Т.М. 4
63006 Агротоксикологія. Методичні рекомендації до виконання самостійних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань: 20 «А Коваленко Т.М. 4
63683 АГРОТОКСИКОЛОГІЯ Конспект лекцій для студентів агрономічного факультету денної форми навчання галузь знань׃ 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності: 202 «Захист і карантин рослин» Коваленко Т.М. 10
69988 Агротоксикологія. Навчальна програма з дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань: 20 «Аграрні науки та Коваленко Т.М. 5
73692 Агротоксикологія Презентація 2 Коваленко Т.М. 34
73698 Агротоксикологія Презентація 1 Коваленко Т.М. 31
73703 Агротоксикологія Презентація 3 Коваленко Т.М. 20
91076 СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «АГРОТОКСИКОЛОГІЯ» Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) Галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство Спеціальність 202 Захист і карантин рослин Осві Вергелес П.М. 1
91309 Робоча програма навчальної дисципліни «Агротоксикологія». Рівень вищої освіти перший (бакалаврський), галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальність 202 Захист і карантин рос Вергелес П.М. 0