Спеціальність: Харчові технології та інженерія
Семестр: 3
Предмет: Етнічна кухня

Фото
Викладач:
Коляновська Людмила Миколаївна
Список методичної літератури 1

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
90111 Етнічні кухні. Презентація 1 Коляновська Л 16
90311 Етнічні кухні. Конспект лекцій 17
90312 Презентація 2 10
90313 Презентація 3 8
90314 СИЛАБУС Етнічна кухня Коляновська Л.М. 13
91172 Етнічна кухня. Презентація 4 9
91173 Етнічна кухня. Презентація 5 3
91174 Етнічна кухня. Практична 1 6
91175 Етнічна кухня. Практична 2 9
91864 Етнічна кухня. Практична 3 7
91865 Етнічна кухня. Практична 4 8
91866 Етнічна кузня. Презентація 5 0
91867 Етнічна кухня. Презентація 6 4
92598 Етнічна кухня. Практична 5 6
92832 Етнічна кухня. Практична 6 4
92865 Етнічна кухня. Презентація 7 8
92880 Етнічна кухня. Практична 7 8
93318 Презентація 8 Етнічна кухня 9
93320 Практичне заняття 8 Етнічна кухня 7
95325 Етнічна кухня Практична 12 1
95322 Етнічна кухня Практична 9 1
95323 Етнічна кухня Практична 10 1
95324 Етнічна кухня Практична 11 2
95326 Етнічна кухня Презентація 9 0
95327 Етнічна кухня Презентація 10 0
95328 Етнічна кухня Презентація 11 0
95329 Етнічна кухня Презентація 12 0
95330 Етнічна кухня Презентація 13 1
96479 ЕТНІЧНА КУХНЯ. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ для підготовки здобувачів вищої освіти факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва галузі знань Коляновська Л.М. 1
96480 Програма навчальної дисципліни «Етнічна кухня». Рівень вищої освіти перший (бакалаврський), галузь знань 18 «Виробництво та технології», спеціальність 181 Харчові технології, освітньо-профе Коляновська Л.М. 2
96482 ЕТНІЧНА КУХНЯ Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для підготовки здобувачів вищої освіти факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва галузі знань 1 Коляновська Л.М. 2