Спеціальність: Садово-паркове господарство
Семестр: 5
Предмет: Садово-паркова фітопатологія

Фото
Викладач:
Окрушко Світлана Євгенівна
Список методичної літератури 0

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
26852 Садово-паркова фітопатологія Пінчук Н. В., Коваленко Т. М., Вергелес П. М. 9150
31511 Садово-паркова фітопатологія. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 «А Рудська Н.О. 35
19175 Садово-паркова фітопатологія. Навчальна програма з дисципліни для підготовки студентів агрономічного факультету денної та заочної форми навчання галузі знань:20«Аграрні науки та продовольство» Пінчук Н.В. 32
90260 Лек 1 СПФ 11
90261 Лек 2 СПФ 10
90262 Лек 3 СПФ 4
90263 Лек 5 СПФ 9
90266 Лек 8 СПФ 3
90264 Лек 6 СПФ 6
90265 Лек 7 СПФ 1
90282 Лек 4 СПФ 9
90413 Конспект лекцій СПФ Окрушко С.Є. 7
90837 РП 23 СПФ 4
90838 Силабус 23 СПФ 3
91106 ПЗ 5 СПФ 20
91107 ПЗ 6СПФ 7
91108 ПЗ 7 СПФ 4
91102 ПЗ 1 СПФ 12
91103 ПЗ 2 СПФ 16
91104 ПЗ 3 СПФ 16
91105 ПЗ 4 СПФ 17
92669 Садово-паркова фітопатологія. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи здобувачами вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання Світлана ОКРУШКО, Анастасія ОПЛАКАНСЬКА 10

Література в бібліотеці університету (13 найменувань)

Докладно