Спеціальність: Садівництво та виноградарство (заочн.)
Семестр: 3
Предмет: Розсадництво

Фото
Викладач:
Паламарчук Інна Іванівна
Список методичної літератури  

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
19853 Розсадництво: програма навчальної дисципліни для підготовки студентів факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання освітнього ступеня: «Бакалавр» галузі знань: 20 «Аграрн Паламарчук І.І. 37
31419 Розсадництво. Методичні вказівки для виконання практичних робіт здобувачами вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання рівень вищої освіти перший (бакалавр Паламарчук І.І. 46
27877 Розсадницттво. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання, освітнього рівня: «Бакалавр», з галузі знань 20 «Аграрні н Паламарчук І.І. 24
36419 Список літератури Розсадництво 0
36644 презентація з дисципліни "Розсадництво" Паламарчук І.І. 8
79296 Розсадництво лекція 1 Паламарчук І.І. 18
79297 Розсадництво лекція 2 Паламарчук І.І. 13
79298 Розсадництво лекція 3 Паламарчук І.І. 9
79300 Розсадництво лекція 4 Паламарчук І.І. 10
79301 Розсадництво лекція 5 Паламарчук І.І. 7
79302 Розсадництво лекція 6 Паламарчук І.І. 8
79303 Розсадництво лекція 7 Паламарчук І.І. 6
79304 Розсадництво лекція 8 Паламарчук І.І. 10
79305 Розсадництво лекція 9 Паламарчук І.І. 19
79306 Розсадництво лекція 10 Паламарчук І.І. 18
79307 Розсадництво лекція 11 Паламарчук І.І. 10
79308 Розсадництво лекція 12 Паламарчук І.І. 15
79309 Розсадництво лекція 13 Паламарчук І.І. 17
79381 Конспект лекцій з дисципліни "Розсадництво" Паламарчук І.І. 24
79382 Розсадництво пз 1 Паламарчук І.І. 36
79383 Розсадництво пз 2 Паламарчук І.І. 21
79384 Розсадництво пз 3 Паламарчук І.І. 8
79385 Розсадництво пз 4 Паламарчук І.І. 4
79386 Розсадництво пз 5 Паламарчук І.І. 5
79387 Розсадництво пз 6 Паламарчук І.І. 5
79388 Розсадництво пз 7 Паламарчук І.І. 22
79389 Розсадництво пз 8 Паламарчук І.І. 17
79391 Розсадництво пз 9 Паламарчук І.І. 15
79392 Розсадництво пз 10 Паламарчук І.І. 22
79393 Розсадництво пз 11 Паламарчук І.І. 14
79394 Розсадництво пз 12 Паламарчук І.І. 10
91873 СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «РОЗСАДНИЦТВО» Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський) Спеціальність: 203 «Садівництво та виноградарство» Паламарчук І.І. 0
91954 РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Розсадництво Паламарчук І.І. 5

Тести до виконання курсу

Код. Назва тесту Пит./Вик.
1Розсадництво.434/14

Література в бібліотеці університету (4 найменувань)

Докладно