Спеціальність: Галузеве машинобудування
Семестр: 5
Предмет: Методи випробування нової с.-г. техніки

Фото
Викладач:
Руткевич Володимир Степанович
Список методичної літератури  

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
86118 Програма навчальної дисципліни "Методи випробування нової сільськогосподарської техніки" Веселовська Н.Р., Руткевич В.С. 7
88062 Методи випробування нової сільськогосподарської техніки. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів денної та заочної форм навчання другого (магістерського) освітнього Веселовська Н.Р., Руткевич В.С., Луц П.М. 7
90982 Робоча програма навчальної дисципліни «Методи випробування нової сільськогосподарської техніки» Руткевич В.С. 0
90991 Силабус навчальної дисципліни «Методи випробування нової сільськогосподарської техніки» Руткевич В.С. 3
91062 Презентація. Лекційне заняття: Випробування посівних машин Руткевич В.С. 2
91063 Презентація. Лекційне заняття: Оцінка надійності сільськогосподарської техніки Руткевич В.С. 1
91058 Презентація. Лекційне заняття: Технічні засоби для випробування машин Руткевич В.С. 1
91059 Презентація. Лекційне заняття: Загальні положення по оцінці функціональних показників якості роботи машин при випробуваннях сільськогосподарської техніки Руткевич В.С. 1
91060 Презентація. Лекційне заняття: Випробування машин і знаряддя для поверхневого обробітку грунту Руткевич В.С. 1
91061 Презентація. Лекційне заняття: Випробування машин і знаряддя для обробітку просапних культур Руткевич В.С. 1
91056 Презентація. Лекційне заняття: Етапи створення машини та роль випробувань Руткевич В.С. 1
91057 Презентація. Лекційне заняття: Зміст випробувань Руткевич В.С. 1
91077 Конспект лекцій з дисципліни "Методи випробування нової сільськогосподарської техніки" Руткевич В.С. 4
91087 Презентація. Лекційне заняття: Оцінка економічної ефективності сільського-сподарської техніки Руткевич В.С. 1
91088 Презентація. Лекційне заняття: Важливість випробувань Руткевич В.С. 1
91089 Презентація. Лекційне заняття: Основні поняття в області сертифікації Руткевич В.С. 2
91090 Презентація. Лекційне заняття: Основні поняття в області сертифікації Руткевич В.С. 0
91202 Презентація. Практичне заняття. Визначення показників умов випробувань. Руткевич В.С., Луц П.М. 1
91203 Презентація. Практичне заняття. Складання програми випробувань. Руткевич В.С., Луц П.М. 1
91204 Презентація. Практичне заняття. Обробка результатів випробувань Руткевич В.С., Луц П.М. 1
91205 Презентація. Практичне заняття. Випробування ґрунтообробних машин Руткевич В.С., Луц П.М. 1
91206 Презентація. Практичне заняття. Випробування посівних і садильних машин Руткевич В.С., Луц П.М. 1
91207 Презентація. Практичне заняття. Випробування посівних і садильних машин Руткевич В.С., Луц П.М. 0
91208 Презентація. Практичне заняття. Випробування збиральних машин Руткевич В.С., Луц П.М. 1
91209 Презентація. Практичне заняття. Випробування збиральних машин Руткевич В.С., Луц П.М. 0
91210 Презентація. Практичне заняття. Застосування штрихового кодування для визначення відповідності товарів Руткевич В.С., Луц П.М. 1
91211 Презентація. Практичне заняття. Застосування штрихового кодування для визначення відповідності товарів Руткевич В.С., Луц П.М. 0
91212 Презентація. Практичне заняття. Вивчення вимог при сертифікації машин. Складання технічних умов на продукцію, процес, послугу Руткевич В.С., Луц П.М. 0

Тести до виконання курсу

Код. Назва тесту Пит./Вик.
1133-Галузеве машинобудування. Методи випробування нової сільськогосподарської техніки. 2023.51/3