Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
Семестр: 7
Предмет: Аналіз банківської діяльності

Фото
Викладач:
Мулик Тетяна Олексіївна
Список методичної літератури  

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
25738 Аналіз банківської діяльності. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» першого (бакалаврського) Мулик Т.О., Федоришина Л.І. 34
26595 Аналіз банківської діяльності. Методичні вказівки для виконання практичних завдань студентів спеціальності: 071 «Облік та оподаткування», галузі знань 07 «Управління та адміністрування» першо Мулик Т.О. Федоришина Л.І. 160
26753 Аналіз банківської діяльності. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи для студентів спеціальності: 071 «Облік та оподаткування», галузі знань 07 «Управління та адміністрування» Мулик Т.О., Федоришина Л.І. 64
56263 АБД Тема 1 Теортеичні основи АБД Мулик ТО 192
56363 АБД тема 2 Аналіз власного капіалу Мулик Т.О. 207
56438 АБД тема 3 Аналіз зобов"язань банку Мулик Т.О. 202
56562 АБД Тема 4 Аналіз кредитних операцій Мулик ТО 175
56758 АБД Тема 5 Аналіз інвестиційних операцій Мулик ТО 154
56916 АБД Тема 6 Аналіз валютних операцій Мулик Т.О. 131
56975 АБД Тема 7 Аналіз банківських операцій Мулик ТО 193
57049 АБД Тема 8 Аналіз доходів та витрат Мулик Т.О. 134
57162 АБД Тема 9 Аналіз фінансовий результатів Мулик Т.О. 109
57432 АБД Тема 10 Аналіз ліквідності Мулик Т.О. 103
59563 Види СРС АБД Мулик Т.О. 5
59564 Рекомендовані джерела інформації АГД Мулик Т.О. 4
59565 Програмні питання АБД Мулик Т.О. 7
59567 Конспект лекцій АБД Мулик Т.О. 64
68312 АБД тема 11 презентація Мулик Т.О. 47
75065 АБД Силабус 22-23 нр Мулик Т.О. 11
85361 АБД РП 22-23 нр Мулик Т.О. 4

Тести до виконання курсу

Код. Назва тесту Пит./Вик.
1Аналіз банківської діяльності (залік).0/0
2Аналіз банківської діяльності (самопідготовка).0/
3Аналіз банківської діяльності (Атестація 1).0/0
4Аналіз банківської діяльності (Атестація 2).0/0

Література в бібліотеці університету (5 найменувань)

Докладно