Спеціальність: Публічне управління та адміністрування (заочн.)
Семестр: 11
Предмет: Лідерство в публічній сфері

Фото
Викладач:
Богатчук Світлана Степанівна
Список методичної літератури  

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
91337 Лідерство в публічній сфері. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні галузі знань 07 – Управління та адміністрування, 28 - П Богатчук Світлана Степанівна 4