Спеціальність: Публічне управління та адміністрування (заочн.)
Семестр: 11
Предмет: Лідерство в публічній сфері

Фото
Викладач:
Богатчук Світлана Степанівна
Список методичної літератури  

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
91337 Лідерство в публічній сфері. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні галузі знань 07 – Управління та адміністрування, 28 - П Богатчук Світлана Степанівна 4
94897 Лідерство в публічній сфері. Методичні вказівки для самостійної роботи для підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні галузі знань 28 – Публічне управління та адмі Богатчук Світлана Степанівна 2
98018 Робоча програма навчальної дисципліни «Лідерство в публічній сфері». Рівень вищої освіти другий (магістерський), галузь знань 28 - Публічне управління та адміністрування, спеціальність: 281 Богатчук Світлана Степанівна 2
92667 Тема 1. Сутність соціального лідерства як базового елементу групової організації. Богатчук Світлана Степанівна 2
93203 Лідерство в публічній сфері. Методичні вказівки для практичних занять для підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні галузі знань 28 – Публічне управління та адмін Богатчук Світлана Степанівна 2
93204 СИЛАБУС навчальної дисципліни Лідерство в публічній сферіРівень вищої освіти: Другий (магістерський) спеціальність: 281 - Публічне управління та адміністрування Богатчук Світлана Степанівна 2
93205 Тема 2. Наукові концепції лідерства Богатчук Світлана Степанівна 1