Спеціальність: Садівництво та виноградарство
Семестр: 1
Предмет: Мікробіологія

Фото
Викладач:
Аралова Тетяна Сергіївна
Список методичної літератури  

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
74080 Мікробіологія Презентація 6 Коваленко Т.М. 523
74082 Мікробіологія Презентація 7 Коваленко Т.М. 389
74083 Мікробіологія Презентація 8 Коваленко Т.М. 344
74084 Мікробіологія Практична робота Презентація 1 Коваленко Т.М. 466
74148 Мікробіологія Практична робота Презентація 2 490
74149 Мікробіологія Практична робота Презентація 3 Коваленко Т.М. 491
74150 Мікробіологія Практична робота Презентація 4 Коваленко Т.М. 610
74151 Мікробіологія Практична робота Презентація 5 Коваленко Т.М. 515
74152 Мікробіологія Практична робота Презентація 6 Коваленко Т.М. 431
74153 Мікробіологія Практична робота Презентація 7 Коваленко Т.М. 212
73981 Мікробіологія Презентація 1 Коваленко Т.М. 397
74076 Мікробіологія Презентація 2 Коваленко Т.М. 404
74077 Мікробіологія Презентація 3 Коваленко Т.М. 451
74078 Мікробіологія Презентація 4 Коваленко Т.М. 494
74079 Мікробіологія Презентація 5 Коваленко Т.М. 606
61310 Мікробіологія та вірусологія. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань Коваленко Т.М. 4
61311 Мікробіологія та вірусологія. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань Коваленко Т.М. 3
43537 Конспект лекцій Мікробіологія та вірусологія для студентів факультету агрономії та лісівництва галузь знань ׃20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності: 201 «Агрономія» освітнього ст Коваленко Т.М. 1656
46000 Мікробіологія та вірусологія: Навч. посіб. Ч. 1 / За ред. Н.В. Пінчук: Вінниця: ВНАУ, 2020. – 346 с. Коваленко Т.М., Пінчук Н.В., Вергелес П.М. 5
37308 «Сільськогосподарська вірусологія» навчальна програма з дисципліни для підготовки студентів факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань׃ 20 «Аграрні науки та про Коваленко Т.М. 1
29459 Конспект лекцій з дисципліни"Мікробіологі та вірусологія" Коваленко Т.М. 483
33982 Мікробіологія: навчальна програма дисципліни для підготовки студентів агрономічного факультету денної форми навчання галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності׃ 202 «З Коваленко Т.М. 1
23052 Програма навчальної дисципліни: „Мікробіологія і вірусологія” Коваленко Т.М., Вергелес П.М. 1
23053 Програма навчальної дисципліни: „Мікробіологія та вірусологія” Коваленко Т.М., Пінчук Н.В. 68
26223 Мікробіологія і вірусологія: метод. вказ. до практ. занять для студентів денної та заочної форми навчання галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальність׃ 201 «Агрономія» ос Т.М. Коваленко, Н.В. Пінчук, П.М. Вергелес 17
27901 Мікробіологія і вірусологія: метод. вказ. для самостійної роботи студентів агрономічного факультету денної та заочної форми навчання галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціа Коваленко Т.М., Пінчук Н.В., Буткалюк Т.О., Вергелес П.М. 13
91383 Силабус, спеціальність 203 Садівництво і виноградарство, Перший (бакалаврський рівень), 2023 р. Аралова Т.С. 5
91384 Робоча програма навчальної дисципліни «Мікробіологія». Рівень вищої освіти перший (бакалаврський), галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальність 203 Садівництво, плодівництв Аралова Т.С. 1

Тести до виконання курсу

Код. Назва тесту Пит./Вик.
1Мікробіологія та вірусологія.602/20
2Мікробіологія. ЗКР.0/0

Література в бібліотеці університету (40 найменувань)

Докладно