Спеціальність: Садівництво та виноградарство
Семестр: 4
Предмет: Генетика

Фото
Викладач:
Аралова Тетяна Сергіївна
Список методичної літератури  

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
91482 Силабус, спеціальність "Садівництво і виноградарство", Перший (бакалаврський) рівень, 2023 р. Аралова Т.С. 0
91492 Робоча програма навчальної дисципліни «Генетика». Рівень вищої освіти перший (бакалаврський), галузь знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальність 203 «Садівництво і виноградарст Аралова Т.С. 1
79917 Презентація до практичних робіт А СіВ ЗКР Василь МАМАЛИГА. 392
79903 Презентація до лекцій А,СіВ,ЗКР №16 Василь МАМАЛИГА. 75
80405 Г ЕН Е Т И К А. Опорний конспект лекцій спеціальності 203 «Садівництво і виноградарство» Василь МАМАЛИГА 1
79888 Презентація до лекцій А,СіВ,ЗКР №1 Василь МАМАЛИГА. 281
79889 Презентація до лекцій А,СіВ,ЗКР №2 Василь МАМАЛИГА. 172
79890 Презентація до лекцій А,СіВ,ЗКР №3 Василь МАМАЛИГА. 182
79891 Презентація до лекцій А,СіВ,ЗКР №4 Василь МАМАЛИГА. 242
79892 Презентація до лекцій А,СіВ,ЗКР №5 Василь МАМАЛИГА. 226
79893 Презентація до лекцій А,СіВ,ЗКР №6 Василь МАМАЛИГА. 201
79894 Презентація до лекцій А,СіВ,ЗКР №7 Василь МАМАЛИГА. 129
79895 Презентація до лекцій А,СіВ,ЗКР №8 Василь МАМАЛИГА. 156
79896 Презентація до лекцій А,СіВ,ЗКР №9 Василь МАМАЛИГА. 132
79897 Презентація до лекцій А,СіВ,ЗКР №10 Василь МАМАЛИГА. 132
79898 Презентація до лекцій А,СіВ,ЗКР №11 Василь МАМАЛИГА. 143
79899 Презентація до лекцій А,СіВ,ЗКР №12 Василь МАМАЛИГА. 127
79900 Презентація до лекцій А,СіВ,ЗКР №13 Василь МАМАЛИГА. 112
79901 Презентація до лекцій А,СіВ,ЗКР №14 Василь МАМАЛИГА. 99
79902 Презентація до лекцій А,СіВ,ЗКР №15 Василь МАМАЛИГА. 88
62534 Мамалига В.С. Генетика. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчанн Мамалига В.С. 38
63680 Генетика. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт студентами спеціальності 203 "Садівництво і виноградарство" Мамалига В.С. 4
76400 Генетика. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання галузі з Василь МАМАЛИГА 7
76413 Генетика. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання галузі з Василь МАМАЛИГА 13
76444 Генетика. Навчальна програма з дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання спеціальності 203 Василь МАМАЛИГА 5
43945 Генетика. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціа Мамалига В.С., Ватаманюк О.В. 24
44238 ГЕНЕТИКА Методичні вказівки для виконання самостійної роботи студентами факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та прод Мамалига В.С., Ватаманюк О.В. 24

Тести до виконання курсу

Код. Назва тесту Пит./Вик.
1КОЛОКВІУМ. №1.894/45
2КОЛОКВІУМ. №2.393/20
3КОЛОКВІУМ. №3.128/6
4КОЛОКВІУМ. №4.57/3
5Генетика СіВ. Іспит.120/4

Література в бібліотеці університету (54 найменувань)

Докладно