Спеціальність: Садово-паркове господарство
Семестр: 5
Предмет: Агрохімія

Фото
Викладач:
Мацера Ольга Олегівна
Список методичної літератури  

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
60782 Лекція 2 Мацера О. О. 18
60784 Лекція 3 Мацера О. О. 36
60787 Лекція 4 Мацера О. О. 33
60788 Лекція 5-6 Мацера О. О. 40
36197 Конспект лекцій Дідур І. М., Мацера О. О. 551
60777 Агрохімія. Методичні рекомендації для виконання практичних робіт студентами 3-го курсу денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва з галузі знань10 – "Природничі нау Дідур І. М., Мацера О. О. 537
60780 Лекція 1 Мацера О. О. 16
21203 Агрохімічний аналіз М. М. Городній, А. П. Лісовал, А. В. Бикін 52
21199 Довідник по удобренню сільськогосподарських культур П. О. Дмитренко, Б. С. Носко 158
21200 Агрохімічний аналіз ґрунту, рослин і добрив на лабораторно-практичних заняттях з агрономічної хімії І. М. Карасюк 122
21201 Агрохімія І. М. Карасюк, О. М. Геркіял 333
21202 Система застосування добрив А. П. Лісовал, В. М. Макаренко 152
92395 СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «АГРОХІМІЯ» Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський) Спеціальність: 206 Садово-паркове господарство Рік навчання: 3-й, семестр 5-й Кількість кредитів Мацера О. О., Дідур І. М. 4
92394 РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ АГРОХІМІЯ Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) Галузь знань – 20 "Аграрні науки та продовольство" Спеціальність – 205 "Лісове господарство" Осві Мацера О. О., Дідур І. М. 4
96728 Лекція 7 0
96729 Лекція 8 0
96730 Лекція 9 0
96731 Лекція 10 0
96732 Лекція 11 0

Література в бібліотеці університету (171 найменувань)

Докладно