Спеціальність: Агроінженерія
Семестр: 2
Предмет: Історія України

Фото
Викладач:
Богатчук Світлана Степанівна
Список методичної літератури  

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
73660 Історія України. Програма навчальної дисципліни з підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної та заочної форм навчання. Галузь знань – 20 Аграрні науки та продо Бойко Ю.М., Левчук К.І. 61
73662 Історія України. Методичні вказівки і матеріали для практичних занять з підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної та заочної форм навчання. Галузь знань – 20 Бойко Ю.М., Левчук К.І. 174
94761 Силабус Історія України АІ Богатчук Світлана Степанівна 8
94765 Конспект лекцій з Історії України Богатчук Світлана Степанівна 10

Література в бібліотеці університету (140 найменувань)

Докладно