Спеціальність: Агрономія (заочн.)
Семестр: 5
Предмет: Методика наукових досліджень

Фото
Викладач:
Мазур Олександр Васильович
Список методичної літератури  

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
17541 Методика наукових досліджень. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами 3- го курсу денної та заочної форми навчання факультету агрономічного Липовий В.Г., Поліщук І.С., Мордванюк М.О. 887
83621 Методика наукових досліджень. Тести Мазур О.В. 22
17542 Методика наукових досліджень. Методичні рекомендації для організації самостійної роботи студентами денної та заочної форми навчання факультету агрономічного Липовий В.Г., Поліщук І.С., Мордванюк М.О. 155
74008 Методика наукових досліджень. Робоча програма. 2023 р. Мазур О.В. 46
24512 «Методика наукових досліджень в агрономії» Мазур В. А., Липовий В. Г., Мордванюк М. О. 4134
74016 Методика наукових досліджень. Силабус 2023 р. Мазур О.В. 23
25587 Методика наукових досліджень в агрономії Мазур В. А., Липовий В. Г., Мордванюк М. О. 2481
72173 Методика наукових досліджень. Конспект лекцій. Мазур О.В. 386
32436 Методика наукових досліджень в агрономії. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва, денної та заочної форм навчання, освітнього Мазур О.В. 18
72174 Методика наукових досліджень. Презентації лекцій Мазур О.В. 410
72175 Методика наукових досліджень в агрономії. Практичні роботи Мазур О.В. 328
72176 Методика наукових досліджень. Презентації практичні Мазур О.В. 245

Література в бібліотеці університету (17 найменувань)

Докладно