Спеціальність: Агрономія (заочн.)
Семестр: 10
Предмет: Наукові основи вирощування органічної продукції

Фото
Викладач:
Мазур Олександр Васильович
Список методичної літератури  

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
10397 Програма навчальної дисципліни "Наукові основи вирощування екологічно чистої продукції" для магістрів агрономічного факультету з галузі знань 0901 "Сільське господарство і лісниц Паламарчук В.Д., Мазур О.В. 4172
15175 Наукові основи вирощування екологічно чистої продукції: методичні вказівки для самостійної роботи магістрів галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 201 – «Агрономія» за В.Д. Паламарчук, І.С. Поліщук О.В.Мазур 77
30724 Наукові основи вирощування органічної продукції. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами денної та заочної форми навчання факультету агрономії та лісівництва з галузі знань Паламарчук В.Д. 51
30731 Наукові основи вирощування органічної продукції. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної Паламарчук В.Д. 23
30736 Наукові основи вирощування органічної продукції. Навчальна програма з дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галу Паламарчук В.Д. 16
64032 Наукові основи вирощування органічної продукції Паламарчук В.Д. 5
83600 Тестові завдання НОВОП Паламарчук В.Д. 10
73014 НОВОП практичні презентації Паламарчук В.Д. 173
64041 Наукові основи вирощування органічної продукції (самостійна робота) Паламарчук В.Д. 4
64046 Наукові основи вирощування органічної продукції (програма) Паламарчук В.Д. 3
91697 Наукові основи вирощування ораганічної продукції Силабус 2023 Мазур О.В. 6
91698 Наукові основи вирощування органічної продукції. Робоча програма. 2023 р. Мазур О.В. 12
91699 Наукові основи вирощування органічної продукції. Конспект практичних 2023 Мазур О.В. 15
91700 Наукові основи вирощування органічної продукції. Конспект лекцій. 2023 р. Мазур О.В. 20
91701 Наукові основи вирощування органічної продукції. Презентації лекції 2023 р. Мазур О.В. 11