Спеціальність: Лісове і садово-паркове господарство (заочн.)
Семестр: 3
Предмет: Агрометеорологія

Фото
Викладач:
Поліщук Михайло Іванович
Список методичної літератури  

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
14433 МЕТЕОРОЛОГІЯ Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання Агрономічного факультету, з галузі знань 0401 – «Природничі науки» напряму підготовки М.І. Поліщук, І.С. Поліщук, М.В. Первачук, І.М. Дідур, Я.Г. Цицюра 20
51819 Агрометеорологія: метод. рек. для самостійної роботи студентів факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціаль Поліщук М.І. 34
51820 Агрометеорологія: метод. рек. для самостійної роботи студентів факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціаль Поліщук М.І. 302
57404 МЕТЕОРОЛОГІЯ. Навчальна програма для студентів денної та заочної форми навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 «Аграрні науки і продовольство» спеціальностей: 205 «Л Поліщук М.І. 22
57406 АГРОМЕТЕОРОЛОГІЯ. Навчальна програма для студентів денної та заочної форми навчання факультету агрономії та лісівництва галузь знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальностей: 201 Поліщук М.І. 184
91996 РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ АГРОМЕТЕОРОЛОГІЯ, СПГ Поліщук М.І. 2
92001 СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «АГРОМЕТЕОРОЛОГІЯ», СПГ Поліщук М.І. 1
92004 КОНСПЕКТ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ АГРОМЕТЕОРОЛОГІЯ, 23 Поліщук М.І. 60
92005 Практична робота 1. Тема 2-3. Атмосфера Землі. Сонячна радіація. Поліщук М.І. 356
92006 Практична робота 2. Тема 4-5: Температурний режим атмосфери, гідросфери та грунту. Поліщук М.І. 355
92007 Практична робота 3 Тема 6: Вода та водяна пара в атмосфері Землі Поліщук М.І. 248
92008 Практична робота 4.Тема 7: АТМОСФЕРНІ ОПАДИ. Вологість грунту Поліщук М.І. 234
92009 Практична робота 5 ТЕМА 8: Вітер. Повітряні маси, баричні системи Поліщук М.І. 182
92010 ПРАКТИЧНА РОБОТА 6 . ТЕМА 9: Екологічно - небезпечні метеорологічні явища . Поліщук М.І. 159
92013 Практична робота 7 ТЕМА 10: Клімат та кліматоутворюючі фактори Поліщук М.І. 126
92018 Практична робота 8. Тема: 11 Класифікація кліматів Землі. Класифікація кліматів України. Зміни клімату і їх вплив на природні екосистеми і агроекосистеми Поліщук М.І. 98
92024 Практична робота 9 Тема11: Класифікація кліматів Землі. Класифікація кліматів України. Зміни клімату і їх вплив на природні екосистеми і агроекосистеми Поліщук М.І. 47
91980 Тема 4-5: ТЕМПЕРАТУРНИЙ РЕЖИМ АТМОСФЕРИ, ГІДРОСФЕРИ ТА ГРУНТУ Поліщук М.І. 143
91977 Вступ до агрометеорології Поліщук М.І. 101
91978 Тема 2: Атмосфера Землі Поліщук М.І. 218
91979 Тема 3: Сонячна радіація Поліщук М.І. 229
91976 Конспект лекцій з дисципліни «Агрометеорологія» для студентів 1 курсу факультету агрономії та лісівництва Поліщук М.І. 53
91981 Тема 6: Водяна пара в атмосфері Землі Поліщук М.І. 202
91982 Тема 7: Атмосферні опади. Вологість грунту. Поліщук М.І. 189
91983 Тема 8: Вітер. Повітряні маси. Баричні системи. Поліщук М.І. 166
91984 Тема 9: Екологічно - небезпечні метеорологічні явища Поліщук М.І. 114
91985 Тема 10: Клімат та кліматоутворюючі фактори. Поліщук М.І. 194
91986 Тема11: Класифікація кліматів Землі. Зміни клімату і їх вплив на природні екосистеми і агроекосистеми. Поліщук М.І. 120
91987 Тема 4-5: ТЕМПЕРАТУРНИЙ РЕЖИМ АТМОСФЕРИ, ГІДРОСФЕРИ ТА ГРУНТУ Поліщук М.І. 135
91988 Тема 9: Екологічно - небезпечні метеорологічні Поліщук М.І. 23

Тести до виконання курсу

Код. Назва тесту Пит./Вик.
1Метеорологія та Кліматологія, Агрометеорологія. Рубіжний контроль (Перероблений).0/0
20401 - «Природничі науки». Метеорологія та кліматологія новий. Екзаменаційний.180/6
320- Аграрні науки та продовольство. СЗД НОВИЙ 2022 рік. Заліковий.2237/75
420 - «Аграрні науки та продовольство». Метеорологія. Заліковий.0/0
50401 - «Природничі науки». Метеорологія та кліматологія. Зріз знань.0/0
620 - «Аграрні науки та продовольство». АГРОМЕТЕОРОЛОГІЯ. ЗРІЗ ЗНАНЬ.0/0
720 - «Аграрні н. НОВИЙ 2022 р.19408/647
820 - «Аграрні науки та продовольство». Агрометеорологія іспит. новий.0/0
9Грунтознавство з основами геології. Тести, іспит Агро, СіВ, ЗКР.2414/80

Література в бібліотеці університету (19 найменувань)

Докладно