Спеціальність: Садово-паркове господарство (заочн.)
Семестр: 1
Предмет: Агрометеорологія

Фото
Викладач:
Поліщук Михайло Іванович
Список методичної літератури  

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
51820 Агрометеорологія: метод. рек. для самостійної роботи студентів факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціаль Поліщук М.І. 307
57406 АГРОМЕТЕОРОЛОГІЯ. Навчальна програма для студентів денної та заочної форми навчання факультету агрономії та лісівництва галузь знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальностей: 201 Поліщук М.І. 187
92001 СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «АГРОМЕТЕОРОЛОГІЯ», СПГ Поліщук М.І. 1
92004 КОНСПЕКТ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ АГРОМЕТЕОРОЛОГІЯ, 23 Поліщук М.І. 67
92005 Практична робота 1. Тема 2-3. Атмосфера Землі. Сонячна радіація. Поліщук М.І. 362
92006 Практична робота 2. Тема 4-5: Температурний режим атмосфери, гідросфери та грунту. Поліщук М.І. 358
92007 Практична робота 3 Тема 6: Вода та водяна пара в атмосфері Землі Поліщук М.І. 253
92008 Практична робота 4.Тема 7: АТМОСФЕРНІ ОПАДИ. Вологість грунту Поліщук М.І. 236
92009 Практична робота 5 ТЕМА 8: Вітер. Повітряні маси, баричні системи Поліщук М.І. 184
92010 ПРАКТИЧНА РОБОТА 6 . ТЕМА 9: Екологічно - небезпечні метеорологічні явища . Поліщук М.І. 162
92013 Практична робота 7 ТЕМА 10: Клімат та кліматоутворюючі фактори Поліщук М.І. 131
92018 Практична робота 8. Тема: 11 Класифікація кліматів Землі. Класифікація кліматів України. Зміни клімату і їх вплив на природні екосистеми і агроекосистеми Поліщук М.І. 100
92024 Практична робота 9 Тема11: Класифікація кліматів Землі. Класифікація кліматів України. Зміни клімату і їх вплив на природні екосистеми і агроекосистеми Поліщук М.І. 48
91980 Тема 4-5: ТЕМПЕРАТУРНИЙ РЕЖИМ АТМОСФЕРИ, ГІДРОСФЕРИ ТА ГРУНТУ Поліщук М.І. 143
91977 Вступ до агрометеорології Поліщук М.І. 102
91978 Тема 2: Атмосфера Землі Поліщук М.І. 218
91979 Тема 3: Сонячна радіація Поліщук М.І. 229
91976 Конспект лекцій з дисципліни «Агрометеорологія» для студентів 1 курсу факультету агрономії та лісівництва Поліщук М.І. 59
91981 Тема 6: Водяна пара в атмосфері Землі Поліщук М.І. 204
91982 Тема 7: Атмосферні опади. Вологість грунту. Поліщук М.І. 191
91983 Тема 8: Вітер. Повітряні маси. Баричні системи. Поліщук М.І. 168
91984 Тема 9: Екологічно - небезпечні метеорологічні явища Поліщук М.І. 119
91985 Тема 10: Клімат та кліматоутворюючі фактори. Поліщук М.І. 197
91986 Тема11: Класифікація кліматів Землі. Зміни клімату і їх вплив на природні екосистеми і агроекосистеми. Поліщук М.І. 127
91987 Тема 4-5: ТЕМПЕРАТУРНИЙ РЕЖИМ АТМОСФЕРИ, ГІДРОСФЕРИ ТА ГРУНТУ Поліщук М.І. 135
91988 Тема 9: Екологічно - небезпечні метеорологічні Поліщук М.І. 26
98682 Робоча програма навчальної дисципліни «Агрометеорологія». Рівень вищої освіти перший (бакалаврський), галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальність 206 Садово-паркове господ Поліщук М.І., Забарна Т.А. 0

Тести до виконання курсу

Код. Назва тесту Пит./Вик.
120 - «Аграрні науки та продовольство». АГРОМЕТЕОРОЛОГІЯ. ЗРІЗ ЗНАНЬ.0/0
220 - «Аграрні н. НОВИЙ 2022 р.19408/647
320 - «Аграрні науки та продовольство». Агрометеорологія іспит. новий.0/0
4Грунтознавство з основами геології. Тести, іспит Агро, СіВ, ЗКР.2414/80

Література в бібліотеці університету (19 найменувань)

Докладно