Спеціальність: Агрономія (заочн.)
Семестр: 11
Предмет: Інноваційні системи застосування добрив

Фото
Викладач:
Поліщук Михайло Іванович
Список методичної літератури  

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
14071 Системи сучасних інтенсивних технологій у рослинництві С.М. Каленська, Л.М. Єрмакова, В.Д. Паламарчук, І.С. Поліщук, М.І. Поліщук 39
92143 СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ІННОВАЦІЙНІ СИСТЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ДОБРИВ» Поліщук М.І. 2
92145 Конспект лекцій ІСЗД Поліщук М.І. 4
92146 Лекція 1. Тема: Баланс основних елементів живлення в землеробстві. Баланс гумусу. Поліщук М.І. 5
92147 Лекція 2. Тема: Класифікація мінеральних добрив та ефективність їх використання Поліщук М.І. 5
92148 Лекція 3.Тема: Добрива органічного походження, мікробіологічні препарати, стимулятори росту значення та ефективність їх застосування Поліщук М.І. 5
92149 Лекція № 4. Тема: Значення, площі вирощування, біологічні форми, особливості живлення та удобрення озимих зернових культур Поліщук М.І. 5
92151 Лекція № 5.Тема: Значення, площі вирощування. особливості живлення та удобрення пізніх ярих зернових культур Поліщук М.І. 2
92152 Лекція № 5.Тема: Значення, площі вирощування. особливості живлення та удобрення пізніх ярих зернових культур Поліщук М.І. 2
92154 Лекція 6.Тема: Значення, площі вирощування, особливості живлення та удобрення зернобобових культур Поліщук М.І. 4
92156 Лекція №7. Тема: Значення, площі вирощування, особливості живлення та удобрення картоплі та цукрових буряків Поліщук М.І. 3
92158 Лекція № 8.Тема: Значення, площі вирощування, особливості живлення та удобрення олійних та прядивних культур Поліщук М.І. 3
92162 ПЗ 1. Тема 1: Баланс основних елементів живлення в землеробстві. Баланс гумусу. Поліщук М.І. 5
92168 ПЗ 2. Тема 2 : Класифікація мінеральних добрив та ефективність їх використання. Поліщук М.І. 11
92171 ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3. Тема 2: Класифікація мінеральних добрив та ефективність їх використання. Поліщук М.І. 6
92175 ПЗ 4. Тема 2: Класифікація мінеральних добрив та ефективність їх використання. Поліщук М.І. 9
92178 ПЗ 5. Тема 3: Добрива органічного походження, мікробіологічні препарати, стимулятори росту значення та ефективність їх застосування. Поліщук М.І. 6
92185 ПЗ 6. Тема 3: Добрива органічного походження, мікробіологічні препарати, стимулятори росту значення та ефективність їх застосування. Поліщук М.І. 6
92194 ПЗ 7. Тема 4-8: Значення, площі вирощування, біологічні форми, особливості живлення та удобрення озимих та ярих зернових, зернобобових, картоплі та цукрових буряків, а також олійних та пря Поліщук М.І. 5
96535 ІННОВАЦІЙНІ СИСТЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ДОБРИВ. Методичні вказівки для самостійної підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії, садівництва та захисту рослин денної та заочної форми на ІННОВАЦІЙНІ СИСТЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ДОБРИВ. Методичні вказівки для самостійної підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії, садівництва та захисту рослин денної та заочної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціал 2
96536 ІННОВАЦІЙНІ СИСТЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ДОБРИВ методичні вказівки до виконання практичних робіт для здобувачів вищої освіти факультету агрономії, садівництва та захисту рослин денної та заочної фо Поліщук М.І., Неїлик М.М. 2
96537 ІННОВАЦІЙНІ СИСТЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ДОБРИВ. Навчальна програма для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії, садівництва та захисту рослин денної та заочної форми навчання галу Поліщук М.І., Неїлик М.М. 1
96538 ІННОВАЦІЙНІ СИСТЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ДОБРИВ. Конспект лекцій для здобувачів вищої освіти факультету агрономії, садівництва та захисту рослин денної та заочної форми навчання галузі знань 20 Поліщук М.І., Неїлик М.М. 3
98676 Робоча програма навчальної дисципліни «Інноваційні системи застосування добрив». Рівень вищої освіти перший (бакалаврський), галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальність 20 Поліщук М.І. 5
98698 Робоча програма навчальної дисципліни «Грунтознавство з основами геології». Рівень вищої освіти перший (бакалаврський), галузь знань 10 Природничі науки, спеціальність 206 Садово-паркове го Поліщук М.І., Броннікова Л.Ф. 1

Тести до виконання курсу

Код. Назва тесту Пит./Вик.
120- Аграрні науки та продовольство. СЗД НОВИЙ 2022 рік. Заліковий.2237/75
220 - «Аграрні н. НОВИЙ 2022 р.19408/647