Спеціальність:
Семестр:
Предмет:

Фото
Викладач:
Список методичної літератури  

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
33911 Рекультивація і фіторемедіація деградованих земель. Навчальна програма з дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство спе Цицюра Я.Г. 6
92180 Силабус з дисципліни Рекультивація і фіторемедіація деградованих земель на 2023-2024 н р Спеціальність 201 Агрономія Цицюра Я.Г. 6
33912 Рекультивація і фіторемедіація деградованих земель. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми на Циюра Я.Г. 2
92184 Робоча програма з дисципліни Рекультивація і фіторемедіація деградованих земель на 2023-2024 н р Спеціальність 201 Агрономія Цицюра Я.Г. 4
33913 Рекультивація і фіторемедіація деградованих земель. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навч Цицюра Я.Г. 4
92711 Рекультивація і фіторемедіація деградованих земель Лекція 1 Цицюра Я.Г. 36
92712 Рекультивація і фіторемедіація деградованих земель Лекція 2 Цицюра Я.Г. 24
92713 Рекультивація і фіторемедіація деградованих земель Лекція 3 Цицюра Я.Г. 27
92714 Рекультивація і фіторемедіація деградованих земель Лекція 4 Цицюра Я.Г. 29
92715 Рекультивація і фіторемедіація деградованих земель Лекція 5 Цицюра Я.Г. 17
92716 Рекультивація і фіторемедіація деградованих земель Лекція 6 Цицюра Я.Г. 22
92717 Рекультивація і фіторемедіація деградованих земель Лекція 7 Цицюра Я.Г. 14
92718 Рекультивація і фіторемедіація деградованих земель Лекція 8 Цицюра Я.Г. 11
92719 Рекультивація і фіторемедіація деградованих земель Лекція 9 Цицюра Я.Г. 12
92720 Рекультивація і фіторемедіація деградованих земель Лекція 10 Цицюра Я.Г. 11
92721 Рекультивація і фіторемедіація деградованих земель Лекція 11 Цицюра Я.Г. 9
92722 Рекультивація і фіторемедіація деградованих земель Лекція 12 Цицюра Я.Г. 7
92723 Рекультивація і фіторемедіація деградованих земель Практичне заняття 1 Цицюра Я.Г. 19
92724 Рекультивація і фіторемедіація деградованих земель Практичне заняття 2 Цицюра Я.Г. 13
92725 Рекультивація і фіторемедіація деградованих земель Практичне заняття 3 Цицюра Я.Г. 19
92726 Рекультивація і фіторемедіація деградованих земель Практичне заняття 4 Цицюра Я.Г. 17
92727 Рекультивація і фіторемедіація деградованих земель Практичне заняття 5 Цицюра Я.Г. 15
92728 Рекультивація і фіторемедіація деградованих земель Практичне заняття 6 Цицюра Я.Г. 14
92729 Рекультивація і фіторемедіація деградованих земель Практичне заняття 7 Цицюра Я.Г. 13
92730 Рекультивація і фіторемедіація деградованих земель Практичне заняття 8 Цицюра Я.Г. 13
92731 Рекультивація і фіторемедіація деградованих земель Практичне заняття 9 Цицюра Я.Г. 12
92732 Рекультивація і фіторемедіація деградованих земель Практичне заняття 10 Цицюра Я.Г. 8
92733 Рекультивація і фіторемедіація деградованих земель Практичне заняття 11 Цицюра Я.Г. 11
92734 Рекультивація і фіторемедіація деградованих земель Практичний курс Цицюра Я.Г. 8
92735 Рекультивація і фіторемедіація деградованих земель Лекційний курс Цицюра Я.Г. 12