Спеціальність: Публічне управління та адміністрування (заочн.)
Семестр: 5
Предмет: Облік і оподаткування

Фото
Викладач:
Подолянчук Олена Анатоліївна
Список методичної літератури  

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
25426 Фінансовий облік І Іщенко Я. П., Подолянчук О. А., Коваль Н. І. 5265
29125 Фінансовий облік ІІ. Іщенко Я.П., Подолянчук О.А., Коваль Н.І. 41
31599 Облік і оподаткування. Робочий зошит для виконання практичних завдань здобувачами вищої освіти факультету менеджменту та права галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальностей 073 Подолянчук О.А. 61
31600 Облік і оподаткування. Методичні вказівки для виконання практичних завдань та самостійної роботи здобувачами вищої освіти факультету менеджменту та права галузі знань 07 «Управління та адмініст Подолянчук О. А., Коваль Н. І. 99
31601 Облік і оподаткування. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти факультету менеджменту та права галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 075 «Маркетинг» п Подолянчук О.А. 24
59122 ОіО. Рекомендована література Подолянчук О.А. 11
59123 ОіО. Питання на екзамен Подолянчук О.А. 23
65093 Презентація ОіО Тема 1 (2 год) Подолянчук О.А. 186
65094 Презентація ОіО Тема 2 (2 год) Подолянчук О.А. 170
65095 Презентація ОіО Тема 3 (4 год) Подолянчук О.А. 143
65096 Презентація ОіО Тема 4 (4 год) Подолянчук О.А. 103
65097 Презентація ОіО Тема 5 (4 год) Подолянчук О.А. 95
65175 Облік і оподаткуання. Конспект лекцій (Атестація 1) Подолянчук О.А. 122
66140 Облік і оподаткуання. Конспект лекцій (Атестація 2) Подолянчук О.А. 64
66233 Презентація ОіО Тема 6 (2 год) Подолянчук О.А. 92
66235 Презентація ОіО Тема 7 (4 год) Подолянчук О.А. 80
66237 Презентація ОіО Тема 8 (2 год) Подолянчук О.А. 77
66580 Презентація ОіО Тема 9 (4 год) Подолянчук О.А. 69
66598 Презентація ОіО Тема 10 (2 год) Подолянчук О.А. 38
92940 ОіО Силабус 2023 (ПУА) Подолянчук О.А. 0

Література в бібліотеці університету (1 найменувань)

Докладно