Спеціальність: Комп"ютерні науки
Семестр: 7
Предмет: Теорія і методи розпізнавання образів

Фото
Викладач:
Красиленко Володимир Григорович
Список методичної літератури  

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
16762 Моделювання методів розпізнавання та класифікації фрагментів кольорових зображень земель сільськогосподарського призначення при їх дистанційному моніторингу В.Г. Красиленко, Р.О. Яцковська, В.І. Яцковський 651
59805 Методи та засоби штучного інтелекту. Методичні вказівки для практичних робіт. Красиленко В.Г. 168
19707 Використання бібліометричних показників наукових публікацій та цитувань для порівняльного аналізу публікаційної діяльності країн світу Красиленко В. Г., Нікітотич Д. В., Дубчак В. М. 679
61238 Методи та системи штучного інтелекту. Силабус. Красиленко В.Г. 33
29212 Методи та засоби штучного інтелекту. Методичні вказівки для практичних робіт. Для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 12 «Інформаційні технології», спеціальн Красиленко В.Г. 219
61986 Методи та системи штучного інтелекту. Робоча програма. Красиленко В.Г. 36
9670 Моделювання методів розпізнавання рухомих об’єктів на основі еквівалентністного взаємного суміщення різницевих по кадрових зображень. Красиленко В.Г., Яцковська Р.О. 554
67752 Л_2_3_МСШІ_ 65
9671 Використання нейропакету excel neural package для кластеризації джерельної бази для супроводу навчальної дисципліни Красиленко В.Г., Яцковська Р.О. 805
67753 Л_1_МСШІ 52
29071 Multifunctional image processor based on rank differences signals weighing-selection processing method and their simulation Krasilenko, V. G., Lazarev, A. A., Nikitovich, D. V 279
67754 Л_4_5_МСШІ 53
29072 Rank differences of signals by weighing-selection processing method for implementation of multifunctional image processing processor Krasilenko V. G., Lazarev A. A., Nikitovich D. V. 288
67755 Л_6_7_МСШІ 63
67756 Л_8_МСШІ 48
67757 Л_9_МСШІ 42
67758 Л_10_11_МСШІ 43
67759 Л_11_12_МСШІ 41
67760 Л_0_1_МСШІ 44
87803 Силабус_МСШІ_КН_23 Красиленко В.Г. 32
87839 Робоча_програма_МСШІ_КН_23 Красиленко В.Г. 31
92912 Pattern recognition 9
92913 Teoria Pattern Recognition_S_ 7
93007 РО_Кластер_Лк_ Красиленко В.Г. 15
93625 Лек_ТМРО_ШНМ_Кохонена_ Красиленко В.Г. 5