Спеціальність: Публічне управління та адміністрування (заочн.)
Семестр: 11
Предмет: Управління персоналом в публічній службі

Фото
Викладач:
Березюк Сергій Володимирович
Список методичної літератури  

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
92908 УП в ПС. Тема 2. КАДРОВА ПОЛІТИКА В ОРГАНІЗАЦІЇ Березюк С.В. 9
92909 УП в ПС. Тема 1. ЗАГАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В ПУБЛІЧНІЙ СЛУЖБІ Березюк С.В. 4
92910 УП в ПС. Тема 3. ФОРМУВАННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ Березюк С.В. 6
93052 Робоча програма. «Управління персоналом у публічній службі». Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування., 2023 р. (2022 р.в.) Березюк С.В. 3
93053 Робоча програма. «Управління персоналом у публічній службі». Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування., 2023 р. (2023 р.в.) Березюк С.В. 3
93054 Силабус. «Управління персоналом у публічній службі». Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування., 2023 р. (2022 р.в.) Березюк С.В. 2
93057 Робоча програма. «Управління персоналом у публічній службі». Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування., 2023 р. (2023 р.в.) Березюк С.В. 0
94246 УПвПС. Тема 4. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ: КУЛЬТУРА, ЕТИКА, КОМАНДИ. презентація Березюк С.В. 5
94807 УПвПС. Тема 5. ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ ТА ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК-презентація Березюк С.В. 4
94808 УПвПС. Тема 6. ПЛАНУВАННЯ КАР’ЄРИ. презентація Березюк С.В. 2
95126 УПвПС. Тема 7. ІНСТРУМЕНТАРІЙ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНИМИ СЛУЖБОВЦЯМИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ. презентація Березюк С.В. 2
95141 УПвПС. Тема 8. Сучасний стан менеджменту персоналу в публічній службі. презентація. Березюк С.В. 2
100344 УП в ПС. ТЕМА 1. ЗАГАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В ПУБЛІЧНІЙ СЛУЖБІ. лк Березюк С.В. 0
100345 УП в ПС. ТЕМА 2. КАДРОВА ПОЛІТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ. лк Березюк С.В. 0
100346 УП в ПС. ТЕМА 3. ФОРМУВАННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ. лк Березюк С.В. 0
100347 УП в ПС. ТЕМА 4. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ: КУЛЬТУРА, ЕТИКА, КОМАНДИ. лк Березюк С.В. 0
100348 УП в ПС. ТЕМА 6. ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ ТА ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК. лк 0
100349 УП в ПС ТЕМА 5. ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ ТА ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК. лк 0
100353 УП в ПС. Тема 7. ІНСТРУМЕНТАРІЙ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНИМИ СЛУЖБОВЦЯМИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ. лк Березюк С.В. 0
100354 УП в ПС. ТЕМА 8. СУЧАСНИЙ СТАН МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ У ПУБЛІЧНІЙ ВЛАДІ.лк Березюк С.В. 0
100355 УП в ПС. ТЕМА 9. ДІЄВІ ІНСТРУМЕНТИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ. лк Березюк С.В. 0
100356 УП в ПС. ТЕМА 10. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ. лк Березюк С.В. 0