Спеціальність: Публічне управління та адміністрування (заочн.)
Семестр: 11
Предмет: Управління персоналом в публічній службі

Фото
Викладач:
Березюк Сергій Володимирович
Список методичної літератури  

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
92908 УП в ПС. Тема 2. КАДРОВА ПОЛІТИКА В ОРГАНІЗАЦІЇ Березюк С.В. 6
92909 УП в ПС. Тема 1. ЗАГАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В ПУБЛІЧНІЙ СЛУЖБІ Березюк С.В. 3
92910 УП в ПС. Тема 3. ФОРМУВАННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ Березюк С.В. 5
93052 Робоча програма. «Управління персоналом у публічній службі». Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування., 2023 р. (2022 р.в.) Березюк С.В. 2
93053 Робоча програма. «Управління персоналом у публічній службі». Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування., 2023 р. (2023 р.в.) Березюк С.В. 3
93054 Силабус. «Управління персоналом у публічній службі». Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування., 2023 р. (2022 р.в.) Березюк С.В. 2
93057 Робоча програма. «Управління персоналом у публічній службі». Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування., 2023 р. (2023 р.в.) Березюк С.В. 0
94246 УПвПС. Тема 4. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ: КУЛЬТУРА, ЕТИКА, КОМАНДИ. презентація Березюк С.В. 4
94807 УПвПС. Тема 5. ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ ТА ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК-презентація Березюк С.В. 3
94808 УПвПС. Тема 6. ПЛАНУВАННЯ КАР’ЄРИ. презентація Березюк С.В. 1
95126 УПвПС. Тема 7. ІНСТРУМЕНТАРІЙ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНИМИ СЛУЖБОВЦЯМИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ. презентація Березюк С.В. 1
95141 УПвПС. Тема 8. Сучасний стан менеджменту персоналу в публічній службі. презентація. Березюк С.В. 1