Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
Семестр: 1
Предмет: Основи права

Фото
Викладач:
Правдюк Андрій Леонідович
Список методичної літератури 0

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
16262 Питання -відповідь основи права Правдюк Андрій Леонідович 175
71065 Презентація Тема 1 Основи теорії держави Правдюк А.Л. 640
71066 Презентація Тема 2 Основи теорії права Правдюк А.Л. 875
71067 Презентація Тема 3 Основи конституційного права Правдюк А.Л. 782
71068 Презентація Тема 4 Основи конституційного статусу Правдюк А.Л. 900
71069 Презентація Тема 5 Основи народовладдя Правдюк А.Л. 744
71070 Презентація Тема 6 Основи трудового права Правдюк А.Л. 592
71071 Презентація Тема 7 Основи кримінального права Правдюк А.Л. 414
71072 Презентація Тема 8 Основи фінансового права Правдюк А.Л. 398
71073 Лекція Тема 1 Основи теорії держави Правдюк А.Л. 249
71074 Лекція Тема 2 Основи теорії права Правдюк А.Л. 336
71075 Лекція Тема 3 Основи конституційного права Правдюк А.Л. 343
71076 Лекція Тема 4 Основи конституційного статусу особи Правдюк А.Л. 340
71077 Лекція Тема 5 Основи народовладдя Правдюк А.Л. 330
71078 Лекція Тема 6 Основи трудового права Правдюк А.Л. 287
71079 Конспект лекцій Основи права Правдюк А.Л. 119
71080 Лекція Тема 7 Основи кримінального права Правдюк А.Л. 213
71081 Лекція Тема 8 Основи фінансового права Правдюк А.Л. 252
37552 Матеріали практичного заняття на тему "Основи теорії держави" з дисципліни "Правознавство" Томляк Т.С. 143
37554 Матеріали практичного заняття на тему "Основи теорії права" з дисципліни "Правознавство" Томляк Т.С. 112
37556 Матеріали практичного заняття на тему "Основи конституційного права України" з дисципліни "Правознавство" Томляк Т.С. 127
37557 Матеріали практичного заняття на тему "Конституційно правовий статус особи, людини та громадянина" з дисципліни "Правознавство" Томляк Т.С. 117
37558 Матеріали практичного заняття на тему "Народовладдя в Україні" з дисципліни "Правознавство" Томляк Т.С. 92
37559 Матеріали практичного заняття на тему "Трудове право" з дисципліни "Правознавство" Томляк Т.С. 83
37560 Матеріали практичного заняття на тему "Кримінальне право України" з дисципліни "Правознавство" Томляк Т.С. 51
80846 Робоча програма (проект) Основи права моа Правдюк А.Л. 8
80847 Силабус Основи права моа Правдюк А.Л. 5
82363 Основи права. Програма нормативної дисципліни для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 07 «управління та адміністрування», спеціальності 075 « Правдюк А.Л. 4
82364 Основи права Методичні вказівки до організації самостійної роботи рівня, для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 07 «управління та адміністру Правдюк А.Л. 11
82365 Основи права Методичні вказівки до організації практичної роботи, для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 07 «управління та адміністрування», Правдюк А.Л. 20
95912 Основи права. Методичні вказівки з підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освіти, спеціальність спеціальність 071 Облік і оподаткування, за спеціальністю 072 Фін Правдюк А.Л. 0

Тести до виконання курсу

Код. Назва тесту Пит./Вик.
1Основи права.40/4